Thorup Strand – Danmarks største aktive kystlandingsplads

Kystlandingspladsen Thorup Strand. Foto: Mattias Bodilsen
Kystlandingspladsen Thorup Strand. Foto: Mattias Bodilsen

I Thorup Strand kan du opleve smukke fiskerfartøjer ligge side om side på den åbne strand. I løbet af natten eller tidligt om morgenen bliver bådene halet ud ved hjælp af et motorspil, hvor den kraftige wire, der er fastgjort til båden, trækkes rundt om en blok et stykke ude i havet.

Lige så fascinerende er det at se bådene blive trukket op på stranden, når dagens fangst af især torsk og rødspætter skal landes hen på eftermiddagen. Det foregår sædvanligvis ved hjælp af en truck på larvefødder.

Herefter er der travlt i pakhuset til langt ud på aftenen med rensning og pakning af fisken i kasser. Fisk, der fanges skånsomt mod havmiljøet og landes samme dag, er af højeste kvalitet og en efterspurgt råvare i de danske restaurant- og privatkøkkener.

Stærke traditioner

Selv om fiskeriet i dag foregår med motorbåde og moderne fangstredskaber, har kystfiskertraditionen ved Thorup Strand dybe rødder mange århundreder tilbage i tiden.

Thorup Strand – og flere andre landingspladser langs Jammerbugten – var også udgangspunkt for en storstilet handel med Norge ved hjælp af sandskuder, der fragtede smør, korn og andre landbrugsprodukter over Skagerrak og kom hjem med eftertragtede varer som jern og tømmer. Skudehandelen, der også er kendt fra digtet »Terje Vigen«, ebbede dog ud i slutningen af 1800-tallet.

Engang under de vedvarende krige mellem Danmark og England i 1801-14 blev Thorup Strand udsat for et angreb fra den engelske flåde. Det skete 30. april 1809, hvor en fregat med 40 kanoner bombarderede kysten i fire timer for at forhindre korntransporterne til Norge. Men en frivillig kystmilits samlede sig på stranden, og da fregatten begyndte at sætte både i søen for at nærme sig kysten, blev englænderne slået tilbage af 54 mand med geværer.

Redningsvæsenet

Thorup Strand har en fuldt moderne redningsstation, der er bygget i 2005 som afløser for den hidtidige fra 1966. Den ældste redningsstation, der er fra 1887, ligger lidt tilbagetrukket fra landingspladsen og vidner om den tid, hvor redningsbåden blev trukket ned til stranden på en speciel hestevogn.

Der skulle 10 mand til at ro redningsbåden ud til det fartøj, der var kommet i havsnød. Og med den kraftige vækst i skibsfarten op mod år 1900 skete ikke sjældent, at et større skib stødte på grund på sin vej gennem Jammerbugten. Der var mange tragiske forlis – deraf navnet Jammerbugten – men det lykkedes også redningsmandskabet at bjærge mange mennesker velbeholdne i land. Fra Stygge Krumpens tid som bisp i Børglum fortælles, at skibene af og til blev lokket på grund ved hjælp af lygter inde fra stranden, hvorefter der var mulighed for at gå på plyndringstogt om bord på skibene til stor jammer for de søfarende.

Juleaften 1894 drev 13 ud af 22 omkomne søfolk fra dampskibet »Stanley« af Bergen i land ved Thorup Strand og blev begravet i en fællesgrav, der stadig bliver holdt ved lige på Vester Thorup Kirkegård.

Fiskerne og Laust Sands grav

På Vust Kirkegård – ikke langt fra Vester Thorup – kan du se en lille, sort gravsten, som bærer indskriften LAUST SAND. Historien er, at Vust Kirke blev brugt til optagelserne af tv-serien »Fiskerne« fra 1977, og Laust Sand, der i Hans Kirks roman bliver bidt af en fjæsing og dør, skulle naturligvis have sit gravsted.

Scroll to Top