Lien – Danmarks længste indlandskystskrænt

Lien. Foto: Mattias Bodilsen
Lien. Foto: Mattias Bodilsen

Fra Svinkløv til Tranum er der en næsten uafbrudt skrænt, som markerer havets forløb i stenalderen. Den mest markante del, som når op i 66 meters højde og strækker sig fra Slettestand og syv kilometer mod øst, kaldes Lien – eller »De Blå Bjerge«, som digteren Jens August Schade omtalte bakkeformationen. Kystsletten mellem Lien og havet benævnes Underlien. Nyd det storslåede panorama mod Jammerbugten fra »Udsigten«, hvortil du kommer ad afmærkede stier fra naturlegepladsen ved Strandvejen i Tranum by.

Indlandskystskrænten med det norskklingende navn Lien gennemskæres af en række kløfter og dale, hvoraf Nøddedalen, Langdalen og Fosdalen med Vor Frue Kilde, som i middelalderen blev tillagt helbredende kræfter, er de mest kendte. Ved Lerup Kirke oven for Fosdalen holdt man de berygtede kildemarkeder på Vor Frue Dag 8. september, indtil sognepræsten i 1585 klagede til øvrigheden over forstyrrelse af kirkefreden og fik sat en stopper for markedshalløjet, som derefter flyttede rundt på egnen i løbet af de følgende århundreder og sluttede i Skovsgaard, hvor markedet først blev nedlagt officielt i 1970.

Siden 1893 har Fosdalen været hjemsted for nationalt-kristelige grundlovsmøder 5. juni hvert år. Ved Ejstrupvej nær Lerup Kirke ses den gamle bindingsværkspræstegård fra 1678.

Fosdalen. Foto: Mattias Bodilsen
Fosdalen. Foto: Mattias Bodilsen

På Rødland Hede, som ligger i Fosdal Plantage syd for vejen mellem Tranum og Hjortdal, kan du opleve et af Danmarks bedst bevarede spor af oldtidens marksystemer – bestående af en række mindre jordlodder omkranset af lave digevolde – og fornemme, hvordan der blev drevet landbrug på disse kanter i tiden fra bronzealderen til ældre jernalder.

Hvis du besøger Naturcenter Fosdalen, der ligger på hjørnet af Kystvejen og Fosdalvej, får du et glimrende overblik over geologi, flora, fauna og historie i dette fascinerende naturområde.

Ad redningsvejen til Tranum Strand

Det vidtstrakte landskab ud mod kysten afbrydes af sommerhusområder, som dels består af veludstyrede ferieboliger fra nyere tid og dels af ældre bebyggelser – enkelte helt tilbage fra turismens barndom, hvor også bedrestillede familier fra Fjerritslev og Brovst investerede i et sommerhus for at kunne trække sig tilbage i fred og ro.

Fra kystlandingspladsen i Slettestrand kommer du ad den gamle redningsvej, der blev brugt som passage for den hestetrukne redningsbåd, frem til Lerup Strand og Tranum Strand. Her ligger den gamle skudehandlergård Tranum Strandgaard, som i dag er indrettet til kunst- og kulturcenter med tilhørende kunstnerbolig.

I Tranum Strand er der også to større hoteller, Feriehotel Tranum Klit og TranumStrand Kursus- og Feriecenter.

Bratbjergmanden

Tranum-området blev landskendt, da den populære »kloge mand« Bratbjergmanden (Chr. Jensen Mann 1867-1956) blev idømt 30 dage på vand og brød i Fjerritslev Arrest for påstået kvaksalveri. Det skete i 1928. Ved løsladelsen blev der holdt en storstilet folkefest for Bratbjergmanden, som siden blev genstand for to danske spillefilm med henholdsvis Carl Alstrup (1937) og Osvald Helmuth (1956) i hovedrollen som den berømte naturlæge.

Til minde om Bratbjergmanden og hans slægt, der har praktiseret siden 1730, er rejst en mindesten i naturparken Bratbjerg Søerne, hvor der også er bygget et madpakkehus, som står til rådighed for publikum i sommerhalvåret.

Besøg også udstillingerne i Øster Han Herreds Egnssamling, der er indrettet i et nedlagt husmandssted med tilhørende telefoncentral midt i Tranum by.

Scroll to Top