Grønnestrand – kongens yndlingsplet

Lyngmøllen i Grønnestrand. Foto: Mattias Bodilsen
Lyngmøllen i Grønnestrand. Foto: Mattias Bodilsen

»Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige!«

Sådan lød det begejstret fra Kong Frederik VI, da han 21. juni 1824 kom ridende med sit følge langs Jammerbugten på vej til Thisted og standsede ved Grønnestrand.

Og man må jo give kongen ret. Det store landskab med Svinklovene og Bulbjerg til hver sin side og den vildtbevoksede klithede ind i landet er en fryd for både øje og sind. Til minde om kongebesøget rejste herremanden på Aagaard ved Fjerritslev en søjle, Kongestenen, som står langs vejen mellem stranden og Grønnestrand Feriecenter.

Også senere regenter har med glæde besøgt Grønnestrand, herunder Dronning Margrethe og Prins Henrik på Prinsens 64-års fødselsdag 11. juni 1998.

Danmarks eneste lyngklædte mølle

Grønnestrand Feriecenter er videreførelsen af en gammel gård, der blev opført i 1827-30 og i begyndelsen var ejet af Aagaard. Gården blev købt fri til selveje i 1862, og den følgende ejer, Johan Casper Sørensen, begyndte i 1873 opførelsen af en lille, lyngtækt mølle nær ved gården, da der var for lang vej at køre til Kollerup Mølle, når kornet skulle males.

Den maleriske lyngmølle blev et vartegn for egnen, og gården Grønnestrand tiltrak fra omkring 1900 et voksende antal sommergæster, heraf talrige kunstnere, der brugte møllen som motiv.

Gården, der forblev i familiens eje indtil 1995, blev mere og mere drevet som badepension, og i 1914 blev det første egentlige gæstehus opført, så man allerede dengang kunne huse 50 sommergæster.

Lyngmøllen gennemgik i 1989 en omfattende restaurering og står i dag som Danmarks eneste lyngklædte mølle.

De første sommerhuse

På skrænten øst for hulvejen, der fører fra Grønnestrand til Andrup og Kollerup, ses enkelte af de tidligste feriehuse i Han Herred.

Sommerhuse i Andrupbjerge ved Grønnestrand. Foto: Mattias Bodilsen
Sommerhuse i Andrupbjerge ved Grønnestrand. Foto: Mattias Bodilsen

Efter første verdenskrig blev den store natur omkring Grønnestrand, Svinkløv og Slettestrand et udsøgt feriested for velhavere – ikke mindst fra hovedstaden – som ankom med jernbanen og blev hentet af lokale folk på stationen i Fjerritslev. Forinden havde de samme tjenstvillige naboer sørget for, at sommerhuset var gjort rent og indbydende til at tage imod gæsterne. Jo, der var udstrakt service dengang!

Kollerupkoggen

I sommeren 1978 blev der under udvinding af ral på strandfoged Peder Klits jord ved Kollerup Strand – mellem Grønnestrand og Klim Strand – gjort et opsigtsvækkende arkæologisk fund. Det viste sig at være et 20 meter langt og fem meter bredt middelalderskib af koggetypen, som lå 400 meter fra kysten. Den fladbundede og klinkbyggede båd, der fik navnet Kollerupkoggen og i dag står udstillet på Nationalmuseet, menes at være strandet i slutningen af 1200-tallet.

Scroll to Top