Klim – den danske husmandsbevægelses vugge

Klim Kalkovn. Foto: Mattias Bodilsen
Klim Kalkovn. Foto: Mattias Bodilsen

Midt i Klim by står en markant mindesten for ildsjælen Jens Clausen, der var med til at stifte Danmarks første husmandsforening 23. september 1896. Mindestenen er samtidig et symbol på den folkelige vækkelse og samfundsmæssige opblomstring, der kendetegnede Klim i sidste halvdel af 1800-tallet. Det skete en del år før mange andre af egnens lokalsamfund, som først blev vakt til live, da jernbanen gennem Han Herred blev etableret i perioden 1897-1904.

Klim blev også tidligt hjemsted for en grundtvigsk friskole (1872) og frimenighed (1883). Menighedens første præst var Søren Anker-Møller, som folk kom langvejsfra for at høre, heriblandt forfatteren Johan Skjoldborg, der som ung var lærer i Kollerup og senere Koldmose.

Klim Kalkovn

Et af egnens vigtige råstoffer var limsten og kalk, som kunne bruges til såvel byggeri som jordforbedring. Da kalken ligger lige under jordoverfladen og flere steder rejser sig som høje »bjerge«, var det naturligt, at der skød mange kalkværker op i Klim og omegn.

Et af disse er Klim Kalkovn (Vejby Andersens Kalkværk), som blev bygget på den sydlige del af Klim Bjerg i 1945 og taget ud af drift i 1977. Stedet er nu indrettet som museum over egnens »hvide industri« og som hjemsted for kunstudstillinger, koncerter m.v.

Kalkbruddet ved Klim. Foto: Mattias Bodilsen
Kalkbruddet ved Klim. Foto: Mattias Bodilsen

På nordsiden af Klim Bjerg ses endnu det åbne kalkbrud, som har leveret råmateriale til såvel byggesten som brændt kalk. Endnu omkring 1920 blev der møjsommeligt savet limsten til nybyggerier, hvoraf enkelte huse stadig eksisterer.

Parabelklitten ved Klim Bjerg

Klim Bjerg lægger navn til et familiehotel, der blev grundlagt i 1968 på Marius Nielsens tidligere husmandssted.

Mens du nyder udsigten fra »Marius’ bænk« på Klim Bjerg, vil du et lille stykke mod nordvest kunne se et specielt landskabsfænomen, en vandreklit, som på grund af sin aflange form kaldes en parabelklit. Mod øst findes Danmarks største og smukkeste sandparabler – Nørre og Sønder Miler – og på Kirkepladsen i Fjerritslev vises en model af Klim-parabelklitten, der er omsat til et solur.

Langs Klim Strandvej, tæt ved parabelklitten, ligger en geologisk feltstation, der hører under Aarhus Universitet.

Klim Strand

Et lille husmandssted ved Klim Strand blev i 1970 omdannet til campingplads. I dag er Klim Strand Camping en af landets største og mest attraktive.

Området har også i mange årtier været genstand for udvinding af sten og grus til byggeindustrien. Under den tyske besættelse blev der i 1943-45 transporteret store mængder ral fra Klim Strand og de nærliggende strande til tyske betonbyggerier rundt om i landet. Det skete med transportvogne, trukket af damplokomotiver på smalsporsbaner gennem klitterrænet op til hovedjernbanelinjen Thisted-Fjerritslev-Aalborg eller til udskibning fra Aggersund.

Scroll to Top