Fjerritslev – med Nordeuropas bedst bevarede landbryggeri

Bryggergården i Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen
Bryggergården i Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

Fjerritslev var gennem århundrederne en ganske almindelig landsby i Kollerup Sogn, indtil der i midten af 1800-tallet blev bygget nye huse til centrale funktioner som kro, posthus og sparekasse omkring landevejskrydset mod Thisted, Aalborg og Aggersund. Han Herreders Sparekasse var ved åbningen i 1858 den første landsparekasse i Jylland. Snart efter kom skole og sygehus, ligesom flere håndværksvirksomheder og de første butikker begyndte at etablere sig.

Men Fjerritslevs gennembrud som »Han Herredernes hovedstad« kom først med åbningen af Fjerritslev-Frederikshavn-jernbanen i 1897. Herefter gik det slag i slag med forretnings- og foreningslivet – næsten som i nybyggerbyerne på prærien – og efter omkring 75 års pause blev Fjerritslev igen herredets administrative centrum med tinghus og dommerkontor fra 1909. Begge bygninger, der ligger ved Østergade/Sandagervej, er i dag fredede, og tinghuset er indrettet som foreningsdrevet kulturcenter.

Fra stationsbyens barndom ses også det gamle apotek (1898) og den smukke sparekassebygning (1904) ved hjørnet af Søndergade og Jernbanegade. Stationsbygningen blev nedrevet få år efter jernbanens nedlæggelse i 1969, mens ledvogterhuset ved Aggersundvej blev tilbage.

Ølbryggere og brændevinsbrændere

Den mest markante og helt centrale bygning i byens historie er Bryggergaarden, som blev opført i 1897 og dengang var den eneste toetagers beboelsesejendom mellem Thisted og Aalborg. P. Kjeldgaards Ølbryggeri var i drift indtil 1968, men allerede forinden var bryggerske Kirsten Kjeldgaard begyndt at indrette det fine bryggeri- og egnsmuseum, vi kender i dag som Nordeuropas bedst bevarede landbryggeri. Bryggeriet med de over 100 år gamle bryggerkedler, mæskekar, gærkar og øltønder til fremstilling af hvidtøl står endnu, som om bryggersvendene lige havde forladt det. Nordisk Film lånte i øvrigt mange rekvisitter herfra til tv-serien »Bryggeren« fra 1996. På førstesalen vidner familien Kjeldgaards private stuer om et borgerliv i bedste Matador-stil.

Fjerritslev er også hjemsted for Danmarks dygtigste brændevinsbrændere – Brøndum-slægten – hvoraf fire rejste til København og etablerede sig dér omkring år 1800. Senere blev traditionen videreført af De Danske Spritfabrikker. Den kendte »Brøndum Kummenaquavit« anno 1840 fra spritfabrikken i Aalborg tilskrives brændevinsbrænder Anthon Brøndum, der var anden generation af pionérerne fra Han Herred.

I dag videreføres den lokale brændevinstradition af Nordisk Brænderi i Vester Svenstrup ved Hjortdal. Flere af egnens originaler – såsom daglejeren »Alverdens Casper« og landbetjenten »Røde Willy« – har i øvrigt lagt navn til nutidige øl- og brændevinsprodukter.

Skulpturer i bybilledet

Ved Fjerritslev Kirke står skulpturen Sort Diabas, som er skabt af kunstneren Claus Hake og opstillet i 2007.

På Kirkepladsen finder du også den store solskulptur, som danner udgangspunkt for planetstien mod Kollerup Strand. Ved at følge de enkelte planeter langs stien får du et glimrende indtryk af størrelsesforhold og afstande i solsystemet. Ved siden af solen er der et lille anlæg med et solur, bygget op omkring en model af den store parabelklit vest for Klim Bjerg.

Solen på Kirkepladsen. Foto: Mattias Bodilsen
Solen på Kirkepladsen. Foto: Mattias Bodilsen

Og over alle byens tage knejser Han Herreds stolte hane på toppen af den gamle elmølle og fortæller om, at der her på denne egn – gennem generationer – har levet et ukueligt folk, som altid har forstået at indrette sig på de udfordringer og levevilkår, som beliggenheden i et temmelig forblæst hjørne af Danmark byder på.

En befolkning og en egn, der altid tager godt imod sine gæster, så endnu flere får øjnene op for, at Han Herred med sin store naturrigdom er den skønneste plet i kongeriget!

Scroll to Top