Han Herred Bogen

Den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred

Han Herred Bogen

Læs om nyeste udgave af Han Herred Bogen her

Han Herred Bogen er siden førsteudgaven 1996 blevet fælleseje for alle, der holder af Han Herred.

Bogen udkommer hvert år i november (navngivet med det følgende årstal) og indeholder gode historier fra alle hjørner af Han Herred – fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Hovedvægten ligger på erindringer – skrevet af mennesker med vidt forskellig baggrund – der tegner et tidsbillede og beskriver hjem, familie, hverdag, skolegang, arbejde, natur, forenings- og samfundsliv set med forfatterens egne øjne.

Hertil kommer studier i historisk kildemateriale, som giver overblik og perspektiv på egnens spændende historie.

Der er endvidere skabt en tradition for at udvælge og beskrive henholdsvis »Årets kirke« og »Årets kunstner«.

Hver årgang indeholder desuden »Årets gang i Han Herred« med klip fra de lokale medier, billedkavalkaden »Det Gamle Album« samt årsberetninger fra Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og de tilknyttede foreninger.

Han Herred Bogen udgives af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og fås hos Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Brovst og Fjerritslev, bibliotekerne i Brovst og Fjerritslev, de lokalhistoriske foreninger i Han Herred, Pen & Papir i Brovst, Renés Vin & Grønttorv i Fjerritslev, EDB Center i Fjerritslev, Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum, Balles Boghandel i Løgstør samt Fjerritslev Tryk.

I menuen til højre får du blandt andet overblik over indholdet af de enkelte årgange og mulighed for at søge på forfatter og titel.

 

Han Herred Bogen udgives i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst