Fjerritslev Planetsti

Fjerritslev Planetsti

Planetstien i Fjerritslev er en model af vort eget solsystem, hvor alle afstande og størrelser er gjort 1 milliard gange mindre end i virkeligheden. Herved bliver det lettere at forstå de enorme afstande i universet. For eksempel er solen i modellen en kugle med en diameter på 1,4 meter, mens jorden er en 100 gange mindre kugle anbragt i en afstand på 150 meter fra solen.

Udgangspunktet for en tur i solsystemet er Solen ved kirkens parkeringsplads, og planeterne finder man som perler på en snor ved at følge Brøndumvej mod nord. Planeterne bevæger sig i elipseformede baner, og i modellen er anvendt de gennemsnitlige afstande.

Ved Kollerup Strand befinder den yderste planet Pluto sig, knap 6 km fra udgangspunktet ved Fjerritslev Kirkes parkeringsplads. Lyset fra solen når ud til Pluto på 4-7 timer med en fart på 300.000 km/sek., hvilket i modellen svarer til ca. 30 cm/sek. Til fods kan turen med ophold gøres på under 2 timer – altså flere gange hurtigere end lyset.

SOLEN er en helt almindelig stjerne, en kugle af glødende gasser. Kernen er solens atomkraftværk, hvor temperaturen er så høj, at brintkerner kan fusionere og blive til heliumkerner. Det skaber al solens energi. Temperaturen i solens kerne er 15,5 millioner grader, mens overfladen er 5.500 grader.

MERKUR er den inderste af de terrestriske planeter, dvs. planeter med fast overflade. Dens diameter er ca. 1.400 km større end jordens måne. I lighed med vores måne er den oversået med utallige større og mindre kratere efter meteornedslag.

VENUS er nr. 2 af de faste planeter, regnet fra solen. Dens størrelse og masse er næsten som vores jord, men hermed hører ligheden også op. Venus er altid skjult af et tæt skydække, som indeholder store mængder svovlsyre, så det er en ret ugæstfri klode!

JORDEN, også kaldet den blå planet, kender vi nok bedst. Dens overflade består af 70 % vand og 30 % kontinent. De gunstige forhold giver betingelser for liv – og indtil videre er der ikke fundet liv andre steder i verdensrummet. MÅNEN, også kaldet Luna, kredser omkring Jorden i en afstand af gennemsnitligt 375.000 km. Månen har en bunden rotation, den vender altid den samme side mod Jorden.

MARS, den røde planet, er den 4. og yderste af de terrestriske (faste) planeter. Dens overflade har lighed med Månen og Jorden. Overfladen har en karakteristisk rød/brun farve, som skyldes stort indhold af jernoxid-forbindelser.

JUPITER er solsystemets største planet. En gigantisk kugle af gasser (brint ca. 90 % og helium ca. 10 %). Planeten har ingen fast overflade og er altid omgivet af lyse og mørke skybælter.

SATURN er solsystemets næststørste planet. Med sit store ringsystem vel også den smukkeste af dem alle. Ringene omkring Saturn består af isklumper fra støvkornstørrelse til blokke på flere meter.

URANUS er den syvende planet, regnet fra Solen. Den består af ca. 80 % brint og 10-15 % helium. Ligeledes findes metanskyer dybt i atmosfæren.

NEPTUN ligner Uranus både i størrelse og bestanddele. Den har mindst 14 måner, hvoraf Triton med en diameter på 3.000-6.000 km er en af solsystemets største.

PLUTO er den niende og yderste af vort solsystems planeter, og den absolut mindste med en diameter på 2.500 km.

Fjerritslev Planetsti blev etableret af Kunstkomiteen i Fjerritslev i samarbejde med Fjerritslev Gymnasium i 1997. I 2023 er den blevet renoveret af Han Herred Rotary Klub og Fjerritslev Borgerforening.

Der findes uddybende skilte ved de enkelte planeter, og med QR-koder kan der findes oversættelser til engelsk og tysk.

Kort over Fjerritslev Planetsti

Kort over Fjerritslev Planetsti

Scroll to Top