Kunsten i Han Herred

– et projekt under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Læs mere om projektet på Kunsten i Han Herreds Facebook-side

Lokalhistorisk maleriudstilling på Grønnestrand Feriecenter 16. til 21. juni 2024

Værker af blandt andre Svinkløvmalerne Albert Kongsbak, Axel Bredsdorff, Anna E. Munch, Wilhelm Fermer, Henrik Jespersen, Emma Kongsbøll, Martin Borch og Ingvor Groth

Fernisering søndag 16. juni kl. 11.00

Udstillingen er en del af festlighederne i forbindelse med 200-året for Frederik VI's besøg i Grønnestrand 21. juni 1824, hvor kongen blev så betaget af den storslåede natur, at han spontant udbrød: »Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige!«

Se åbningstider for udstillingen – og læs mere om »Kongefesten« her

Du finder Grønnestrand Feriecenter på Grønnestrandsvej 230, 9690 Fjerritslev

Film om Han Herred-maleren Sven Erik Jørgensen

Herover kan du se en film på godt en halv time med Han Herred-maleren Sven Erik Jørgensen (1918-80). Filmen er produceret af pressefotograf Per Sowinski, Thisted, i slutningen af 1960'erne. Læs mere om Sven Erik Jørgensen i Han Herred Bogen 2021.

Baggrund for Kunsten i Han Herred

22 personer fra øst og vest i Han Herred mødtes til opstart på projekt »Kunsten i Han Herred« i Tinghusets smukke rammer. Netop Tinghuset vil være et af flere mulige udstillingssteder og ramme om foredrag, seniorhøjskole og lignende.
22 personer fra øst og vest i Han Herred mødtes mandag 16. januar 2017 til opstart på projekt »Kunsten i Han Herred« i Tinghusets smukke rammer. Netop Tinghuset vil være et af flere mulige udstillingssteder og ramme om foredrag, seniorhøjskole og lignende.
Et bredt folkeligt projekt skal i første række sætte fokus på de kunstmalere, der prægede Han Herred i turismens barndom

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har nu søsat et nyt folkeligt projekt med overskriften »Kunsten i Han Herred«, og ligesom ved de seneste tiltag »Festen på Aagaard« og »Besættelsestidens Han Herred« er der også denne gang stor opbakning fra starten.

22 personer med rødder i det lokalhistoriske og kunstneriske miljø fra de forskellige hjørner af Han Herred deltog i opstartsmødet, som fandt sted 16. januar 2017 i Tinghuset i Fjerritslev, ligesom en lang række andre på forhånd har vist positiv interesse for projektet.

Projektet kan med tiden få mange facetter og omfatte forskellige tidsperioder og kunstarter, men tanken er indledningsvis at sætte fokus på de mange tilrejsende billedkunstnere, der blev tiltrukket af lyset, havet og naturen og satte deres præg på Han Herred i turismens barndom fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet.

Hvem var de, disse Bulbjergmalere og Svinkløvmalere? Hvorfor kom de, hvad malede de, hvor boede de, og hvordan var deres forhold til lokalbefolkningen?

Målet er at lave udstillinger, guidede ture og foredragsarrangementer, ligesom det er håbet, at der kommer gode historier til Han Herred Bogen ud af indsatsen, fortalte Ejgil Bodilsen i sin præsentation af samvirkestyrelsens projektoplæg. Også gymnasium og skoler kan drage nytte af projektet i faget billedkunst. Endvidere vil nutidskunstnere kunne inddrages i udstillinger som et med- og modspil til »guldalderkunsten«.

Fakta om de gamle – og for de flestes vedkommende – afdøde kunstnere og deres værker skal registreres i en database, som gøres tilgængelig via de lokalhistoriske arkiver i øst og vest.

Formand Otto Kjær Larsen, der var aftenens ordstyrer, har tidligere luftet visionen om, at projekt »Kunsten i Han Herred« kan føre til dannelsen af en fond, der kan modtage malerier til etableringen af en egentlig kunstsamling for Han Herred. I første række vil man støtte sig til Kirsten Kjær Museet i Langvad, som har en lang erfaring i udstillingsvirksomhed.

Afslutningsvis blev der udpeget medlemmer til en styregruppe for projektet, og gruppen mødes inden for de nærmeste uger for at sætte gang i de første initiativer. Hensigten er at opbygge et stort og bredt bagland som interessenter og bidragydere til projektet.

Scroll to Top