Frederik VI og Han Herred

»Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige!« Sådan lød det begejstret fra Kong Frederik VI, da han i 1824 kom ridende langs Han Herreds kyst og standsede ved Grønnestrand
Grønnestrand mod Svinklovene – den skønneste plet i kongeriget. Foto: Mattias Bodilsen
Grønnestrand mod Svinklovene – den skønneste plet i kongeriget. Foto: Mattias Bodilsen

Vi fejrer 200-året for Kongebesøget 21. juni 1824

Læs om festlighederne her

.

Kongebesøget 21. juni 1824

Mandag 21. juni 1824 kom Frederik VI ridende med sit følge langs Jammerbugten. Kongen havde overnattet i Børglum Kloster, og efter at have passeret Slettestrand og Svinkløv nåede han ved middagstid frem til Grønnestrand. Her blev han vel modtaget af godsejer Johann Caspar de Mylius fra herregården Aagaard ved Fjerritslev.

I et nærliggende hus havde godsejeren sørget for mad og drikke til det kongelige selskab, og det fortælles, hvordan der uden for huset samledes mange mennesker, der i håb om at få et glimt af kongen klemte deres næser flade mod ruderne ind til stuen. Herremandens folk ville fjerne de nysgerrige fra vinduerne, men kongen sagde venligt: »Lad dem kun stå. Det er jo nok mig, de så gerne vil se!«

Kongen var så betaget af naturen ved havet, Svinklovene og den vidtstrakte klithede, at han spontant udbrød: »Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige!«

Efter frokosten fortsatte kongen vestpå mod Thisted.

En anden version af historien

En artikel i Fjerritslev Avis 4. januar 1964 giver et andet – og mere detaljeret – billede af omstændighederne i forbindelse med det kongelige besøg.

Læs artiklen her

Kongestenen i Grønnestrand

Til minde om kongebesøget 1824 rejste herremanden på Aagaard en granitsøjle, Kongestenen, som blev placeret på en muret sokkel og kronet med en stenkugle øverst. Endvidere blev der sat en metalplade på stenen med følgende indskrift:

»1824, den 21de Juni, kom Dannerkongen, Frederik den 6te, paa sin med kongeligt Fadersind foretagne Rejse igennem Nørrejylland forbi dette Sted, hvor Mindet om den ejegode Konge være Efterkommerne helligt!« Underskrevet J.C. de Mylius.

Mindesten for Frederik VI’s besøg 21. juni 1824. Foto: Mattias Bodilsen
Mindesten for Frederik VI’s besøg 21. juni 1824. Foto: Mattias Bodilsen

Senere blev Kongestenen flyttet til gården Grønnestrand, som blev opført 1827-30. I 1886 blev gården forsynet med den lille, lyngklædte mølle, som fra omkring 1900 blev et yndet motiv for de mange kunstmalere, som besøgte gårdens sommerpensionat. Gården er totalt ombygget og drives i dag som Grønnestrand Feriecenter.

Kongestenen stod i mange år på gårdspladsen og tjente som bindesten for heste og kreaturer, indtil den i 1930’erne kom tilbage på sin oprindelige plads, hvor den fortsat minder om Frederik VI’s begejstring for den uberørte nordjyske natur.

Landskabet ved Grønnestrand har også betaget senere regenter, herunder Frederik IX, ligesom Dronning Margrethe og Prins Henrik kom forbi under et privat besøg på Prinsens 64-års fødselsdag 11. juni 1998. I den forbindelse arrangerede turistchef P.E. Jensen en guidet tur, som fortsat går under navnet »Dronningeruten i Han Herred«.

Senere besøg af Frederik VI

Kongebesøget i 1824 var en begivenhed, der satte Han Herred med både »de høje herrer« og de jævne fiskere og bønder på den anden ende – et samtaleemne i mange årtier derefter!

I øvrigt gæstede Frederik VI egnen igen allerede 19.-20. juni 1826 og 21. juni 1830. Om Frederik VI’s sidste besøg skriver P.L. Hald (1872-1958), der var leder af Thisted Museum og redaktør af Historisk Årbog for Thisted Amt:

»Ved besøget 21. juni 1830 var Kong Frederik ledsaget af svigersønnen Prins Frederik Carl Christian. Man kan ikke andet end undres over den hurtighed, hvormed en sådan rejse gik for sig, og over alt det, den gamle konge kunne overkomme at få at se. Ved denne lejlighed blev kongen modtaget ved amtsgrænsen i Han Herred* af amtmand Faye, der sikkert nok har høstet ros for de udmærkede veje, som kongen nu efterhånden havde fået kendskab til ved sine rejser i Thisted Amt. Middagen indtoges i Thorup Præstegård.«

Maleri af Ruth Berg – Galleri We Æ Haw, Klim Strand – med motiv fra »den skønneste plet«
Maleri af Ruth Berg – Galleri We Æ Haw, Klim Strand – med motiv fra »den skønneste plet«

Kilder og henvisninger

Thisted Amts Avis.
P.L. Hald: Kongebesøg i Thisted. Historisk Årbog for Thisted Amt 1924.
P.E. Jensen: Dronningeruten i Han Herred (om Dronning Margrethe og Prins Henriks besøg på Prinsgemalens fødselsdag 11. juni 1998). Han Herred Bogen 2008.

Scroll to Top