Brovst – med de smukke herregårde

Herregården Bratskov. Foto: Mattias Bodilsen
Herregården Bratskov. Foto: Mattias Bodilsen

Brovst er en aktiv handelsby og har ligeledes en spændende historie som arbejderby. Endvidere har byen gennem årtierne siden stationsbyens etablering i 1897 været præget af et rigt og alsidigt forenings- og kirkeliv fordelt på både folkekirkelige og frikirkelige sammenhænge.

Langs hovedgaden er opsat en række »steler« – små skulpturer af billedhuggeren Peter Lunding – som fortæller spændende historie fra Brovst og omegn. Ikke mindst om det herregårdsliv, som udspandt sig på disse kanter helt tilbage til middelalderen.

Bratskov

I den nordlige udkant af Brovst by ligger Bratskov, hvis historie går tilbage til omkring år 1300. Den nuværende hovedbygning, som er i to etager, er fra 1550, mens de to sidefløje i hver én etage er fra ca. 1750. Nordfløjen rummer i dag smede- og skomagerværksted, skolestue og en unik stenaldersamling.

Gennem århundrederne har mange af Danmarks kendte adelsfamilier haft Bratskov og et stort antal fæstegårde i deres besiddelse. Herunder slægterne Rotfeld, Brahe, Rantzau og Grabow, hvis navne går igen i nutidens gademiljø.

Ole Tønder Lange, der ejede herregården fra 1784, var foregangsmand inden for landbruget og foretog de første store afvandinger af de lavtliggende områder øst for Brovst. Samtidig etablerede han to nye gårde, Vilsbæksminde og Langeslund. Sidstnævnte har givet navn til det nye sogn, der i 1993 blev udskilt fra det store Brovst Sogn til at dække Halvrimmen og Arentsminde.

Bratskov blev i 1976 købt af daværende Brovst Kommune, nu Jammerbugt Kommune, og har siden været kulturhus og hjemsted for talrige arrangementer, herunder koncerter og kunstudstillinger samt en farverig levendegørelse med arbejdende værksteder hver uge sommeren igennem. Der er ligeledes sommerturistinformation på Bratskov.

Oxholm

Før de store inddæmninger, der varede fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1900-tallet, var Øland sydøst for Brovst nærmest en ø i Limfjorden.

Her blev der omkring 1175 etableret et benediktinerkloster, kaldet Ø Kloster, som 400 år senere kom i privat eje under Frants Banner. Godset fik nu navneforandring til Oxholm efter Banners hustru, Anna Oxe.

Kirken, der er opført som til tilbygning til klostret i 1400-tallet, afløste i 1560’erne et nedrevet Sankt Laurentii Kapel som sognekirke for Øland Sogn, men forblev en af Danmarks yderst få privatejede kirker til offentligt brug.

Oxholm Gods med kirken. Foto: Mattias Bodilsen
Oxholm Gods med kirken. Foto: Mattias Bodilsen

I 1916 blev Oxholm Gods købt af etatsråd H.N. Andersen, der var stifter af Det Østasiatiske Kompagni (ØK), og to år senere overdraget til sønnen Sigurd Andersen. I nyere tid har godset været drevet af hofjægermester Steen Glarborg og hustru, Kirsten.

Mellem godset og byen Hammershøj ligger den smukke Oxholm Mølle, som oprindeligt blev bygget i 1857, men måtte genopføres efter en brand i 2004 og indvies på ny 17. maj 2008. Der er lokalhistoriske rundvisninger i møllen sommeren igennem.

Kokkedal

Sydvest for Brovst, nær Torslev, finder du Kokkedal Slot, som i 1988 blev overtaget af familien Lokdam til sit nuværende formål som hotel og restaurant. Kokkedal har sin egen spændende historie, som går tilbage til den tidlige middelalder.

Kokkedal Slot. Foto: Mattias Bodilsen
Kokkedal Slot. Foto: Mattias Bodilsen

De nuværende smukke, hvide bygninger stammer fra ca. 1540, da borgen blev genopbygget af Christian III’s rigsmarsk Erik Banner, efter at den blev brændt ned af Skipper Klement under reformationskrigen »Grevens Fejde«. Voldgravene, der blev anlagt i 1200-tallet for at modstå fjendtlige angreb via Limfjorden, er bevaret.

I årene 1917-22 var Kokkedal ejet af Prins Erik, fætter til Christian X, og i 1949-88 var slottet indrettet til skolehjem for drenge.

Scroll to Top