Slettestrand – med Danmarks eneste kystbådebyggeri

Havbåde ved Slettestrand. Foto: Mattias Bodilsen
Havbåde ved Slettestrand. Foto: Mattias Bodilsen

Slettestrand er stedet, hvor århundredgamle fiskertraditioner fra vikingetiden mødes med nye former for erhverv og kulturel udfoldelse i en spændende symbiose.

Ligesom i Thorup Strand og Lild Strand er der i generationer drevet fiskeri med kyst- og havbåde, som hales ud og trækkes op på den åbne strand ved hjælp af et såkaldt spil. Dog blev fiskeriet i Slettestrand indstillet i 1999, og kystlandingspladsen lå øde hen indtil 2007, hvor foreningen Han Herred Havbåde blev dannet til at puste nyt liv i kystkulturen med etablering af et bådebyggeri samt formidlingsvirksomhed.

Den første nybyggede båd, Elbo, blev til i redningshuset fra 1936 og søsat 1. november 2008. Senere fulgte byggeriet af Jammerbugt, og i 2011 lykkedes det foreningen at indvi et nyt, moderne bådeværft med tilhørende formidlingsbygning på stranden. Det blev nu muligt at bygge større både som Nordvest og Skarreklit, og alle bådene fik hver sit bådelag til at stå for lystfiskersejlads og den daglige pasning.

Ud over at fortælle om bådene og historien om det lokale kystfiskeri danner Havbådehuset også ramme om foreningsmøder og kunstudstillinger.

På landingspladsen ses Slettestrands vartegn, Krabben, som desuden har givet navn til et bofællesskab for fysisk og psykisk funktionshæmmede i Hjortdal.

Krabben i Slettestrand. Foto: Mattias Bodilsen
Krabben i Slettestrand. Foto: Mattias Bodilsen
Pensionater bliver til hoteller

Sammen med Svinkløv blev Slettestrand fra slutningen af 1800-tallet det foretrukne feriested for tilrejsende sommergæster. Derfor øjnede de lokale husmands- og fiskerfamilier en indtægtsmulighed i at leje værelser ud, og snart dukkede de første egentlige pensionater op. Toldkontrollør C.J. Thanning indrettede i 1895 Strandfogedgaarden til det, der senere blev kaldt Slettestrand Badepension. Parallelt hermed dukkede Bjerregaards Pension op, og disse to udviklede sig senere til egentlige hoteller og blev forløberne for vore dages Feriecenter Slettestrand.

I 1916 begyndte Karoline og Marinus Pedersen at drive et badepensionat, der udviklede sig til nuværende Hotel Klitrosen, og Sanden Bjerggaard – Ludvig Elsass’ prægtige sommervilla fra 1918 – overgik fra 1949 til lejrsted og fra 1964 til hotel. Under den tyske besættelse 1940-45 blev villaen inddraget som hovedkvarter i »Stützpunkt Slettestrand« og arealerne omkring tilsået med bunkere, hvoraf flere i dag er offentligt tilgængelige.

Der har gennem årene været talrige familiepensionater i området. I 1978 etableredes Rønnes Hotel på basis af Jennys Pensionat, og på Højgaarden mellem Slettestrand og Hjortdal omdannedes ligeledes et oprindeligt pensionat til en større hotelvirksomhed. I 1993 overtog eventyreren Anders Bilgram Pension Hødal i Vester Svenstrup, som nu er hjemsted for mikrodestilleriet Nordisk Brænderi.

Slettestrand er i vore dage centrum for såvel ferieophold som private fester foruden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed samt naturaktiviteter med særligt fokus på mountainbike. Hotellerne arbejder sammen og udnytter den fælles værelseskapacitet ved de helt store arrangementer.

Kunsten lever i Slettestrand

Slettestrand har siden badeturismens opståen tiltrukket mange kunstnere, og flere af disse slog sig ned her for længere perioder. Blandt disse var Anna E. Munch, som i 1942 malede den smukke og meget originale altertavle til Hjortdal Kirke, hvor lokale bønder og fiskere er afbildet side om side med Kristus.

Anna E. Munchs altertavle i Hjortdal Kirke. Foto: Mattias Bodilsen
Anna E. Munchs altertavle i Hjortdal Kirke. Foto: Mattias Bodilsen

I 1967 åbnede boghandler Preben Hansen Kunstcentret Lien, der fra starten blev betegnet som »Nordjyllands Louisiana« og i dag ikke mindst er kendt for sin omfattende samling af cobramalerier.

Scroll to Top