Han Herred – landet med de 29 kirker

Lild Strand Kirke

Lild Strand Kirke (Lild Sogn)

Fiskerlejets oprindelige redningshus fra 1886. Ombygget og indviet til kirke med våbenhus og kor palmesøndag 2. april 1950. Alterkrucifiks af Niels Helledie opsat 2008 i 125-året for den første bebyggelse i Lild Strand.

– – –

Lild Kirke

Lild Kirke

Bygget i sengotisk stil ca. 1460 af bl.a. lim- og flintesten fra Bulbjerg. Tårn og våbenhus fra samme periode. Den nordlige korsarm er fra 1801. Overligger fra sydindgangen til Tømmerby Kirke er indmuret over korvindue i østgavlen. Alterkrucifiks af Axel Poulsen fra 1942 og prædikestol fra slutningen af 1500-tallet.

– – –

Tømmerby Kirke

Tømmerby Kirke

Bygget ca. 1130-50 og indviet Sankt Botulf (Budolf). Tilknyttet Hannæs (Næsbo) Ting som »fjerdingskirke«. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. På kirkens apsis ses seks stenrelieffer, der fortæller en historie. Altertavle og prædikestol fra ca. 1600. I nærheden var en helligkilde, Bodils Kilde.

– – –

Vust Kirke

Vust Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500 med tagryggen vinkelret på kirken. Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1700. Benyttet til tv-serien »Fiskerne«.

– – –

Vester Thorup Kirke

Vester Thorup Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn fra ca. 1500. Nuværende våbenhus er fra ca. 1900. Altertavle og prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet. Pulpitur fra 1716 med pietistiske malerier fra 1729. Minde over 13 omkomne søfolk på kirkegården.

– – –

Klim Kirke

Klim Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn fra senmiddelalderen. I 1847 blev der bygget korsarme mod både syd og nord og i 1870 våbenhus mod syd. Altertavle fra ca. 1600 og prædikestol fra ca. 1610. I det nuværende våbenhus fra 1988 ses Klim-stenene, to gravsten fra 1100-tallet, som blev fundet i 1880.

– – –

Klim Valgmenighedskirke

Klim Valgmenighedskirke

Indviet som frimenighedskirke 10. november 1883 på Martin (Morten) Luthers 400-års dag (derfor også kaldet Morten Luthers Kirke). Tårnet er tilføjet i 1919. Altertavle fra 1908. Døbefonten er fremstillet af limsten fra Klim Bjerg. Valgmenighedskirke fra 1968.

– – –

Fjerritslev Kirke

Fjerritslev Kirke (Kollerup-Fjerritslev Sogn)

Indviet 22. december 1907, tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrop Varming. Tårnet vender atypisk mod øst. Altertavle af kunstmaleren Johannes Wilhjelm og døbefont af billedhuggeren Anders Bundgaard. Kirkegård ved Aggersundvej indviet 1913.

– – –

Kollerup Kirke

Kollerup Kirke (Kollerup-Fjerritslev Sogn)

Bygget i 1100-tallet og var ligesom Kettrup Kirke slægtskirke for Gyldenstjernerne på Aagaard. Koret blev udvidet til skibets bredde ca. 1500. Nordlige korsarm er fra 1591. Altertavle fra 1883 og prædikestol fra 1599. I koret står et monstransskab fra ca. 1500.

– – –

Hjortdal Kirke

Hjortdal Kirke

Bygget i 1100-tallet med tårn (reduceret til nuværende højde 1807) fra senmiddelalderen. Våbenhus fra 1586. Altertavle fra 1942 med Kristus omgivet af lokale bønder og fiskere. Prædikestol fra 1592. På grund af sandflugt var kirken nær blevet nedrevet i 1550’erne.

– – –

Lerup Kirke

Lerup Kirke

Bygget i slutningen af 1100-tallet og indviet til Vor Frue (Jomfru Maria). Tårn fra ca. 1500. Våbenhus af nyere dato. Altertavle fra anden halvdel af 1600-tallet (opsat her i kirken ca. 1750) og prædikestol fra begyndelsen af 1700-tallet. Kalkmalerier i hvælvingerne. Døbefonten er dekorereret med en keltisk billedfrise.

– – –

Tranum Kirke

Tranum Kirke

Bygget i slutningen af 1100-tallet og indviet Sankt Nikolaus. Tårn og hvælvinger fra ca. 1450-1500 og våbenhus fra 1888. Altertavle af F. Storck fra 1864 og prædikestol fra ca. 1700.

– – –

Koldmose Kirke

Koldmose Kirke

Indviet 18. december 1910, tegnet af arkitekt V. Ahlmann. Kobbertækt klokkespir på taget. Alterrelief af billedhugger Aksel Hansen (hvid grønlandsk marmor) fra 1952.

– – –

Brovst Kirke

Brovst Kirke

Bygget i slutningen af 1100-tallet, men sandsynligvis større ombygninger i 1300-tallet med tilføjelse af tårn og våbenhus. Tårnet ombygget og gjort smallere i 1779. Altertavle og prædikestol skænket af Frantz Rantzau 1729. Ligeledes pulpitur med billedserie og skriftsteder.

– – –

Brovst Baptistkirke

Brovst Baptistkirke

Bygget 1912. Dåbsgraven var tidligere gemt under en repos og blev frilagt i forbindelse med omfattende renovering i 2012, så den er synlig i kirkerummet foran nadverbordet. En indskrift »Bered dig til at møde din Gud« er overført fra Brovsts første baptistkirke fra 1893.

– – –

Langeslund Kirke

Langeslund Kirke

Indviet 23. september 1883, tegnet af arkitekt Steenstrup, Nørresundby. Tilbygning med dåbsværelse fra 1957. Oprindelig altertavle efter maleri af A. Dorph erstattet af korudsmykning af John Sparre Christensen  i 1981-83. Romansk døbefont fra anden kirke. Udskilt fra Brovst Sogn 1993.

– – –

Oxholm Kirke

Øland (Oxholm) Kirke

Bygget i 1400-tallet i gotisk stil som tilbygning til benediktinernonneklostret Ø Kloster fra 1100-tallet. Sognekirke fra 1560’erne. Oprindelig skabsaltertavle (Mariatavle) udvidet med topstykke og sidevinger 1673. Prædikestol med lydhimmel fra samme år. Seks meter højt monstransskab ved altret.

– – –

Torslev Kirke

Torslev Kirke

Bygget i 1100-tallet. Tårn fra ca. 1500 og våbenhus fra ca. 1870. Fløjaltertavle fra 1654, skænket af Karen Galde til Kokkedal. Prædikestol, som lidt usædvanligt er placeret i nordsiden, er ligeledes fra 1654. Fragmenter af kalkmalerier i hvælvingerne. Mosaikrude af Kjeld Eriksen i apsis.

– – –

Øster Svenstrup Kirke

Øster Svenstrup Kirke

Bygget i 1200-tallet i munkesten. Tårn fra ca. 1550 og våbenhus fra 1880’erne. Altertavle fra 1646 og prædikestol fra 1633, begge skænket af Jens Nielsen og Maren Graversdatter, Sønder Skovsgaard.

– – –

Haverslev Kirke

Haverslev Kirke

Bygget i 1100-tallet og indviet til Vor Frue (Jomfru Maria) på grund af en nærliggende helligkilde. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. Tårnets øverste del ombygget 1757. Altertavle fra ca. 1650 og prædikestol fra 1582.

– – –

Skræm Kirke

Skræm Kirke

Bygget i 1100-tallet, men kvadrene på øverste del er erstattet af mursten. Et tårn fra senmiddelalderen blev nedrevet 1849 og erstattet med nuværende klokketårn på taget i 1949. Altertavle fra 1679 og prædikestol fra begyndelsen af 1800-tallet.

– – –

Bejstrup Kirke

Bejstrup Kirke

Bygget i 1100-tallet med senere tilføjet tårn fra samme periode. Nuværende tårn med pyramidetag er fra 1874 med genopførelse af de oprindelige romanske buer og i øvrigt nye, røde mursten. Indvendig er tårnet smykket med søjler og hvælvinger. Prædikestol fra 1584 og altertavle fra slutningen af 1500-tallet.

– – –

Aggersborg Kirke

Aggersborg Kirke

Bygget i 1100-tallet. Tårn fra 1400-1500 og våbenhus fra 1884. Altertavle fra 1598 (opsat her 1934). Tidligere altertavle er opsat på nordvæggen. Prædikestol med lydhimmel samt skriftestol fra slutningen af 1500-tallet. Smedejernsgitter foran tidligere gravkapel i tårnrummet.

– – –

Kettrup Kirke

Kettrup Kirke

Bygget i 1100-tallet og var i århundreder slægtskirke for Gyldenstjernerne på Aagaard. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. Altertavle fra 1612, med indsat husaltertavle fra Aagaard (1561), og prædikestol fra 1573.

– – –

Gøttrup

Gøttrup Kirke

Bygget i 1100-tallet og indviet til Sankt Laurentius. Tårn og våbenhus fra ca. 1500. Altertavle med udskårne drengefigurer fra 1585 og prædikestol fra 1579.

– – –

Øsløs Kirke

Øsløs Kirke

Bygget i 1100-tallet. Tårn med indbygget våbenhus fra ca. 1500. Altertavle fra 1922 og prædikestol fra ca. 1600.

– – –

Vesløs Kirke

Vesløs Kirke

Bygget i 1100-tallet og er eneste af Han Herreds romanske sognekirker, der aldrig har haft tårn, men kun en lille »tagrytter« til klokken på taget. Våbenhus fra nyere tid. Altertavle fra 1701 og prædikestol fra slutningen af 1500-tallet.

– – –

Vesløs Valgmenighedskirke

Vesløs Valgmenighedskirke

Indviet 25. oktober 1911 og opført med frimenighedskirker i Trængstrup og Søttrup på Himmerland som forbillede. Klokketårn som »tagrytter«. Kirkegård anlagt 1914. Altertavle af Chr. Andersen, Thisted, fra 1912. Lokalt fremstillet døbefont.

– – –

Arup Kirke

Arup Kirke

Bygget i 1100-tallet og indviet til Sankt Morten. Tårn fra ca. 1500 (ombygget 1927) og våbenhus fra 1839. Altertavle fra ca. 1580 og prædikestol fra 1593.

Scroll to Top