Øland Sogn (Oxholm)

Sognegruppens kontaktperson
Bente Kristensen, Fanøvej 9, Øland, 9460 Brovst, 98 23 61 23 benteogjjk@dlgmail.dk

Mødested og arkiv
Øland Medborgerhus, Hammershøj 3, åbent onsdag kl. 16 – 18.

Lokalhistorisk Arkiv
Brovst Bibliotek, Rotfelds Vej 11, 9460 Brovst, telefon 72 57 85 00 www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred
Formand: Bente Kristensen, Fanøvej 9, Øland, 9460 Brovst, 98 23 61 23 benteogjjk@dlgmail.dk