Sogn, herred og syssel

Han Herred afgrænses fra Thy(syssel) og Vendsyssel af følgende 24 sogne:

Aggersborg, Arup, Bejstrup, Brovst, Gøttrup, Haverslev, Hjortdal, Kettrup, Klim, Kollerup-Fjerritslev, Koldmose, Langeslund, Lerup, Lild (Lild Strand), Skræm, Torslev, Tranum, Tømmerby, Vesløs, Vester Thorup, Vust, Øland, Øsløs og Øster Svenstrup sogne.

Disse 24 sogne har til sammen dannet et lokalhistorisk netværk – Liv i Lokalhistorien – under paraplyorganisationen Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

Hvert år arrangeres et træf for alle, der har tilknytning til Han Herred – Træf Han Herred.

I dag er Han Herred fordelt på Jammerbugt Kommune (Brovst og Fjerritslev), Vesthimmerlands Kommune (Aggersund) og Thisted Kommune (Hannæs), alle i Region Nordjylland.

Ordet herred betegner fra gammel tid en mindre retskreds og sandsynligvis også udskrivningskreds for soldater til kongens hær, ligesom sogn betyder et lokalområde, som »sogner« (søger) til den fælles kirke.

Han Herred har siden middelalderen på skift været samlet og delt i et eller to herreder. Således har Vester Han Herred i perioder hørt til Thysyssel og Øster Han Herred tilsvarende til Vendsyssel.

Thysyssel består ligesom Vendsyssel af et antal herreder, som igen omfatter et antal sogne.

I nyere tid udgjorde amterne den administrative opdeling. Indtil 1970 hørte Øster Han Herred til Hjørring Amt og Vester Han Herred til Thisted Amt. Grænsen gik i en linje fra fjord til hav, således at Gøttrup, Kettrup, Kollerup og Hjortdal sogne hørte til Thisted Amt.

Det afspejles også i de gamle historiske samfund og deres årbøger, henholdsvis Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred samt Vendsyssel Årbog.

Siden 1996 har Han Herred haft sin egen årbog – Han Herred Bogen.

Endelig er det værd at nævne, at der også er dannet en forening, der arbejder med at oplive egnens dialekter – Han Herred Mål.

Scroll to Top