Samvirkestyrelsen

Samvirkestyrelsen

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
stiftet 24. november 1994 på Bratskov

Bente Kristensen (næstformand, redaktør, foreningsrepræsentant øst)
Fanøvej 9, Øland,
9460 Brovst
Telefon 98 23 61 23
benteogjjk@dlgmail.dk

Ejgil Bodilsen (redaktør, lokalhistorisk konsulent)
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
Telefon 70 21 35 70
redaktion@sognegrupper.dk

Ellen Helvind (foreningsrepræsentant vest)
Skovbrynet 37
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 38 33
ellen.helvind@mail.dk

Frank Nielsen (salgsudvalg)
Kløvermarken 18
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 18 81
franknielsen34@hotmail.com

Ingvard Jakobsen (redaktør)
Landbæk 10, Øsløs
7742 Vesløs
Telefon 97 99 35 08
ingjak59@gmail.com

Mogens Gade (Jammerbugt Kommune)
Olaf Ryes Vej 10, Skovsgaard
9460 Brovst
Telefon 98 23 30 46
mga@jammerbugt.dk

Morten Bo Bertelsen (Thisted Kommune)
Svalevej 6
7741 Frøstrup
Telefon 97 99 17 64
mbb@thisted.dk

Niels Kraghede (salgsudvalg)
Rugmarken 118
9690 Fjerritslev
Telefon 61 70 14 87
niels@kraghede.dk

Ole Levisen Nielsen (sognerepræsentant øst)
Kaj Munks Vej 2, Ny Skovsgaard
9460 Brovst
Telefon 98 23 16 95
olemaren@gmail.com

Otto Kjær Larsen (formand)
Toftholmvej 124, Vester Thorup
9690 Fjerritslev
Telefon 98 22 55 52
otklar@gmail.com

Peter Eigenbroth (forlag)
Rolighedsvej 8A
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 14 72
eig@fjerritslev.dk

Susanne Hjorth Hansen (Jammerbugt Kommune)
Ole Langes Vej 37
9460 Brovst
Telefon 98 23 35 43
shh@jammerbugt.dk

Scroll to Top