Liv i Lokalhistorien

– Han Herreds 24 sogne skriver fælles historie
Stenen ved Husby Hole til minde om bondeoprøret
Stenen ved Husby Hole til minde om bondeoprøret

Liv i Lokalhistorien er et bredt, folkeligt netværk, som er oprettet på initiativ af Lokalhistorisk Samvirke for Herred i forbindelse med årtusindskiftet 1999-2000.

Netværket består af lokalhistoriske græsrodsgrupper (sognegrupper) i samtlige Han Herreds 24 sogne – fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Sognegrupperne samles egnsvis i lokalhistoriske foreninger, som typisk står bag et lokalhistorisk arkiv og/eller en lokalhistorisk samling.

Så vidt muligt mødes sognegrupperne til et stort fællesmøde (sognerepræsentantskabsmøde) én gang om året, hvor der også vælges medlemmer til sognegrupperådet, der koordinerer fælles initiativer.

På langs og tværs af det vidtstrakte herred etableres løbende fællesprojekter, såsom store herredsudstillinger, bogudgivelser om de gamle skoler i Øster Han Herred, kunstnere i Han Herred og dokumentation af besættelsestidens Han Herred.

Hertil kommer andre kulturelle foreninger med nær tilknytning til det lokalhistoriske arbejde: Han Herred Mål og Han Herred Havbåde.

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, der blev stiftet i 1994, står også bag udgivelsen af årbogen Han Herred Bogen (1. årgang 1996), en årlig Kend din egn-udflugt (siden 1997) og et årligt hjemstavnstræf, Træf Han Herred (siden 2001).

Desuden har samvirket stået bag udgivelsen af Han Herred Sangbogen (1999).

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred ledes af en styrelse, der har repræsentation fra de lokalhistoriske foreninger i øst og vest.

Scroll to Top