Sognegrupper i Han Herred

Lokalhistoriske sognegrupper i Brovst-området
(Jammerbugt Kommune) (oprettet ved et møde på Brovst Bibliotek 3. september 2001)

Brovst: Ida Olesen, idao@mail.dk, eller Lise Danner, lisedanner@dlgmail.dk
Koldmose: Lillian Carstensen 98 23 85 02
Langeslund: Brian Hyllested 61 72 62 58 (Arentsminde) og Inge Ulrik 26 71 05 97 (Halvrimmen), dgbhalvrimmen@gmail.com
Lerup: Lillian Carstensen 98 23 85 02
Torslev: Bente Kristensen 98 23 61 23 (midlertidigt)
Tranum: Lillian Carstensen 98 23 85 02
Øland: Bente Kristensen 98 23 61 23
Øster Svenstrup: Bente Kristensen 98 23 61 23 (midlertidigt)

Lokalhistoriske sognegrupper i Fjerritslev-området
(Jammerbugt Kommune) (oprettet ved et møde på Fjerritslev Bibliotek 8. juni 2000)

Bejstrup: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev
Gøttrup: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev
Haverslev: Agnes Buhl 98 21 50 46
Hjortdal: Rita Rendow 98 21 29 06
Kettrup: Erling Jensen 98 22 54 26
Klim: Lis Jensen 98 22 54 26
Kollerup-Fjerritslev: Rita Rendow 98 21 29 06
Skræm: Ingeborg Mikkelsen 98 21 53 88
Vester Thorup: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev
Vust: Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev

Lokalhistorisk sognegruppe i Aggersborg Sogn
(Vesthimmerlands Kommune)

Kontakt Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev

Lokalhistoriske sognegrupper på Sydhannæs
(Thisted Kommune)

Arup: Kaja Bundgaard 97 99 32 43
Vesløs: Egon Persson 97 99 31 46
Øsløs: Ingvard Jakobsen 97 99 35 08

Lokalhistoriske sognegrupper på Nordhannæs
(Thisted Kommune)

Lild (Lild Strand): Erik Rohde 97 99 18 44 / 51 74 11 69
Tømmerby: Erik Rohde 97 99 18 44 / 51 74 11 69

Scroll to Top