Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Herredsudstillingen i 2009 i Tinghuset, Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen
Herredsudstillingen i 2009 i Tinghuset, Fjerritslev. Foto: Mattias Bodilsen

Samvirket, der er en paraplyorganisation for al lokalhistorisk aktivitet i området mellem Vesløs i vest og Øland i øst, blev stiftet ved et møde på herregården Bratskov i Brovst 24. november 1994 med henblik på udgivelse af en lokalhistorisk årbog for Øster og Vester Han Herred.

Årbogen fik navnet »Han Herred Bogen«, og Bratskov har dannet ramme om præsentationen af samtlige årgange siden førsteudgaven 1996, der udkom i november 1995.

I 1997 tog samvirket initiativ til årlige »Kend din egn«-udflugter rundt i alle kroge af Han Herred, og i 1999 udkom »Han Herred Sangbogen« som et fællesinitiativ mellem samvirket og daværende Fjerritslev Avis samt Egnsbank Han Herred.

Som en markering af årtusindskiftet i 2000 etableredes sognegruppenetværket »Liv i Lokalhistorien« med dannelsen af frivillige græsrodsgrupper i samtlige 23 sogne, som Han Herred bestod af dengang. I dag tæller området 24 sogne. Sognegrupperne bindes sammen af de lokalhistoriske medlemsforeninger med tilhørende arkiver og museer i øst og vest.

Næste initiativ var »Træf Han Herred«, som så dagens lys i 2001 og har været holdt på skift mellem øst og vest siden da. I 2005, 2007 og 2009 har der med samvirket som tovholder været afviklet lokalhistoriske herredsudstillinger med stor succes i henholdsvis Klim, Skovsgaard og Fjerritslev.

I foråret 2012 blev »Projekt Besættelsestidens Han Herred« søsat, og i sommeren 2013 var samvirket med til at lancere »Sange ved havet – fællessang i solnedgangen« ved Slettestrand.

Scroll to Top