Klim Sogn

Klim lokalhistoriske Sogneråd
Lis Jensen, Kornblomstvej 14, Klim, 9690 Fjerritslev, telefon 98 22 54 26 lis-klim@mail.dk
Lis og Erling Jensens hjemmeside: www.lisogerlingshjemmeside.dk

Sognegruppens hjemmeside: www.lokalhistorie-hanherred.dk/klim/sognegruppe/index.html

Otto Jensens, Peter Nielsens og Peter Grishauges hjemmesider:
www.lokalhistorie-hanherred.dk

Lokalhistorisk Arkiv
Fjerritslev Bibliotek, Danmarksgade 1, 9690 Fjerritslev, telefon 72 57 85 03 www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Museumsforeningen for Fjerritslev Kommune
Ellen Helvind, Skovbrynet 37, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 38 33 ellen.helvind@mail.dk

Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum
Østergade 1, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 31 92 www.fjerritslevmuseum.dk

Scroll to Top