Han Herreds hane

Han Herreds hane. Tegning af Bent Rolighed
Han Herreds hane. Tegning af Bent Rolighed

Han Herreds hane er vores fælles symbol, som ikke blot betegner lokalhistorien, men gennem tiden har indgået i talrige virksomheds- og foreningslogoer såsom Fjerritslev Kommune, Brovst Kommune, Egnsbank Han Herred, Fjerritslev Gymnasium, Jammerbugtens Golfklub (tidligere Han Herreds Golfklub) og mange flere.

Måske skulle symbolet egentlig være en and, for historien melder, at et af oldtidens højtliggende helligsteder, Andebjerg i Tingskoven, har lagt navn til Han Herred! Samme historie fortsætter – heldigvis – med en oplysning om, at Andebjerg også kan tydes som Hanbjerg. Og så er vi på sporet!

Og dog. For navnet Han Herred har sandsynligvis slet intet med en hane at gøre, hvor gerne vi end vil bryste os af den. På disse egne ville man nok aldrig bruge udtrykket en hane – som jo hedder en kok på jysk. Men ikke engang herregården Kokkedal ved Brovst giver nogen sammenhæng.

Kloge folk mener, at ordet hane kan stamme fra det oldnordiske hyrni, som betyder hjørne – og Han Herred ligger jo just i et (dejligt) hjørne af landet tæt ved Jyllands skulder, Hanstholm.

En anden tydning er »det høje herred« – jævnfør en hanebjælke i en tagkonstruktion – som en betegnelse for landstrimmelen mellem hav og fjord højt oppe i Jylland.

Han Herred nævnes i den tidlige middelalder – som Hanæhereth i kong Valdemars jordebog 1231 – og dets segl kendes i fire variationer fra henholdsvis 1545, 1584, 1648 og 1655.

Scroll to Top