Besættelsestidens Han Herred

Billede fra herredsudstillingen i Tinghuset i Fjerritslev 9.-12. april 2015.
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har i perioden 2012-15 gennemført et stort, folkeligt projekt under overskriften »Besættelsestidens Han Herred«

Projektet har involveret lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, arkiver og museer – fra Øland i øst til Vesløs i vest – foruden en lang række enkeltpersoner, der ikke til daglig er en del af det lokalhistoriske netværk.

Hensigten har været at beskrive alle facetter af den tyske besættelse 1940-45 – ikke mindst for at gøre emnet interessant for nye generationer – og der er i løbet af de tre år arbejdet intenst med at indsamle beretninger, billeder og effekter.

»Hvidstengruppen« var startskuddet

Startskuddet på projektet lød ved et specialarrangement i Fjerritslev Kino 31. marts 2012 med visning af filmen »Hvidstengruppen«. Indledningsarrangementet i en fyldt biografsal blev fulgt op af en række andre velbesøgte fællesaktiviteter:

Det blev tidligt i forløbet besluttet at arbejde frem mod en herredsudstilling i Tinghuset, Fjerritslev, som kulmination på projektet. Udstillingsgruppen, som har involveret omkring et halvt hundrede frivillige, holdt sit første møde 24. juni 2013 i Tinghuset. Siden har udstillingsfolkene været samlet 25. februar 2014 og 1. maj 2014 på Fjerritslev Bibliotek samt 9. oktober 2014, 2. februar 2015 og 9. marts 2015 i Tinghuset.

Stor publikumssucces

Udstillingen blev en markering af 75-året for Danmarks besættelse og åbnede netop på 75-års dagen torsdag 9. april 2015. Otto Kjær Larsen, formand for projektets styregruppe og samvirkestyrelsen, samt borgmester Mogens Gade foretog den officielle indvielse kl. 13.00, efter at der en time forinden var nedlagt en krans i rød-hvide-blå farver på de engelske flyvergrave på Fjerritslev Kirkegård.

Samme dag var der visning af filmen »9. april« ved et foredragsarrangement i Fjerritslev Kino.

Herefter var udstillingen åben dagligt kl. 13-17 frem til søndag 12. april, og interessen fra publikums side var overvældende. Hver dag kl. 14 var der foredrag, som samlede en fyldt retssal i det smukt renoverede tinghus, og kl. 16 var der fællessang med besættelsestidens »alsang« som forbillede. Dagen igennem blev der snakket livligt og studeret tekster, billeder og effekter i arrestfløjens celler og Tinghusets øvrige rum i to etager.

Der var åbent for skoleklasser om formiddagen fredag 10. april samt mandag 13. april – 12 klasser tog imod tilbuddet – og på afslutningsdagen var der også besøg af plejehjemsbeboere fra Brovst.

I alt skønnes besøgstallet at være på 1.200 – og der har i gæstebogen og i samtaler undervejs lydt flotte, rosende ord til de mange frivillige bag udstillingen. Udstillingsfolkene har haft et særdeles frugtbart og fornøjeligt samarbejde på tværs af sognene i det langstrakte herred, og betydningen af dette arbejdsfællesskab kan næppe overvurderes. Fællesskabet på den lokalhistoriske front i Han Herred er stærkt, og virkningen heraf breder sig som ringe i vandet til andre foreningsmæssige og folkelige sammenhænge.

Se billeder fra udstillingen i Tinghuset her

Udlån af materiale

Det omfattende materiale, der er tilvejebragt i form af plancher, billeder, beretninger og dokumenter opbevares i de lokalhistoriske arkiver og vil – sammen med effekter fra samlingerne – kunne udlånes til skoler, biblioteker m.v. ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev, arkivetfjerritslev@gmail.com eller telefon 20 11 10 62 (Erling Jensen).

Der er også mulighed for at låne såkaldte roll-ups med emner fra besættelsestiden til udsmykning af tomme butiksvinder m.v.

Endvidere er udstillingen gennemfotograferet, og materiale herfra er tilgængeligt ved henvendelse til redaktion@sognegrupper.dk

Skriv til os

Vi er stadig meget interesserede i at høre fra dig, hvis du har billeder liggende, eller du har noget at berette om fra besættelsestiden i Han Herred. Både små oplysninger og længere beskrivelser har interesse!

Skriv til redaktion@sognegrupper.dk – eller kontakt nærmeste lokalhistoriske arkiv.

Der vil løbende blive bragt nye historier her på HANHERRED.DK og på Facebook-siden »Besættelsestidens Han Herred«.

Scroll to Top