Amts- og Herredsudstillingen i Fjerritslev juli 1914

Udstillingsbygningen på dyrskuepladsen i Fjerritslev.
Udstillingsbygningen på dyrskuepladsen i Fjerritslev.

I dagene fra lørdag 4. til søndag 12. juli 1914 dannede landboforeningens dyrskueplads i Fjerritslev rammen om en af de største begivenheder i byens og Han Herreds historie, nemlig en amts- og herredsudstilling, som tiltrak tusinder af besøgende, der ankom fra øst og vest med jernbane eller hestevogn. Kun ganske få havde egen bil dengang.

På den nordligste del af dyrskuepladsen blev der opført en stor udstillingshal, hvor forretningsdrivende, fabrikanter og håndværkere fra hele Han Herred og store dele af Thy havde stande. Dengang var Fjerritslev og det vestlige Han Herred en del af Thisted Amt, mens Øster Han Herred hørte til Hjørring Amt.

Uden for hallen var der arbejdende værksteder (blikkenslager, drejer, cementstøber mfl.), ligesom der var udstilling af landbrugsmaskiner og vindmøller. Lokale håndværkere udstillede en kombineret stald- og ladebygning, som efter herredsudstillingen blev taget ned og genopført på ejendommen Aggersundvej 159, som dengang var ejet af Christian Thomsen Jørgensen. Det var en lidt atypisk bygning med henholdsvis stald og lade placeret på hver sin side af en længdegående kørelo i midten.

Også foreningslivet og egnens kunstnere var rigt repræsenteret med omfattende husflids- og maleriudstillinger.

Foran den gigantiske, lysegule træbygning, der var svagt bueformet og med søjler foran indgangene, blev der til åbningen opsat en flagallé, hvortil proprietær Hasselbalch, Aalegaard, havde foræret 150 granstammer fra Tingskoven.

Der blev udgivet et flot udstillingskatalog på hele 112 sider. Heri er der program og annoncer for de mange udstillere, ligesom Fjerritslev Avis’ redaktør Martin Nørgaard giver et historisk rids over byens udvikling, suppleret af realskolebestyrer, pastor Børge Thorlacius Ussing, der tager læserne med på en rejse rundt i Han Herreds natur og historie.

Ligeledes blev der trykt et brevmærke med amts- og herredsudstillingens logo, som viser Han Herreds stolte hane. Logoet var udarbejdet af udstillingens kunstneriske koordinator, kunstmaleren Gustav Fenger, der var gift med forfatteren Thit Jensen og desuden udsmykkede salen på Bulbjerg Badehotel, hvor parret ofte holdt til.

Udstillingen gav begejstret omtale i aviserne, herunder i Aalborg Amtstidende. Artiklen fra Aalborg Amtstidende kan læses her og i Han Herred Bogen 2015.

Træbygningen blev efterfølgende solgt til en lignende udstilling i Sæby.

Scroll to Top