Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2013

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2013

Her kan du læse om sommerens lokalhistoriske aktiviteter i Han Herred – fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Arrangementerne finder sted i juni-juli-august 2013.

OVERSIGT OVER SAMTLIGE ARRANGEMENTER

Se oversigt over samtlige arrangementer samt åbningstider for lokalarkiver/museer i pdf-udgave her …

FOSDALEN: Fortælling om livet i skoven tirsdag 11. juni

Fosdalen

Torslev-Øster Svenstrup Lokalhistoriske Sognegruppe inviterer til en fortælleeftermiddag kl. 15.00 i Naturcenter Fosdalen. Her vil 90-årige Sigaard Jensen med egne ord fortælle om sit liv som skovarbejder. Sigaard er medforfatter til bogen »Langt ude i skoven«, som er udgivet af sognegrupperne i Lerup-Tranum. En aktiv og spændende person, som har deltaget i lokalhistorisk arbejde med stort engagement. Naturcenterleder Svend Møller Nielsen har et kort indlæg om fuglene i skoven.

FJERRITSLEV: Sommerudstilling åbner mandag 17. juni

Ellen Helvind viser gæster rundt mellem de store ølkar i bryggerkælderen. Foto: Mattias Bodilsen

Traditionen tro indbyder Museumsforeningen for Fjerritslev og Omegn sine medlemmer til åbning af sommerens udstilling. Det sker ved et arrangement kl. 19.30, hvor der også er rundgang i udstillingerne med præsentation af nyordning af magasinerne. Efter rundgangen byder håndbryggerne på smagsprøver af deres nyeste bryg. Sommerudstillingen er i øvrigt åben for publikum alle dage kl. 10.00 – 16.30 undtagen søndag helt frem til 31. august.

ØLAND: Åben mølle tirsdag og lørdag

Oxholm Mølle

I perioden 29. juni til 31. august holder Øland Lokalhistoriske Sognegruppe traditionen tro åbent tirsdag og lørdag kl. 14-16 i den smukke Oxholm Mølle på Urbakken mellem Oxholm Gods og byen Hammershøj. Der er gratis adgang til møllen, hvor der vises en lille lokalhistorisk billedudstilling, arkæologiske metaljordfund, skåle af halmløb, gammelt værktøj med mere. Der kan guides på dansk, og brochurer på tysk og engelsk kan købes for 5 kr. Møllens omgivelser er et fint udsigtspunkt til Oxholm Gods med kirken og avlsgården samt Ølandskoven. Desuden er der kort afstand til det fredede fuglereservat Ulvedybet, Gjøldæmningen og Øland Golfklub.

KLIM: Åben kalkovn søndag og onsdag

Klim Kalkovn - Foto Mattias Bodilsen

Klim Landsbyforening, der har overtaget Vejby Andersens nedlagte kalkværk på Klim Strandvej 68, holder åbent i kalkovnen hver dag i juni-juli-august. Hver søndag og onsdag kl. 13-16 i juli og første halvdel af august er medlemmer af Klim Lokalhistoriske Sognegruppe til stede og vil gerne dele ud af deres viden om bygningen og kalkværksdriften omkring det naturskønne Klim Bjerg. Entré 10 kr.

SANDEN BJERGGAARD: Bunkerbesøg med servering hver mandag kl. 16

Bunker Sanden Bjerggaard

I bunker type Regelbau 622 fortælles om besættelsestiden i Han Herred, bunkeranlæggets tilblivelse og om familien Elsass, der opførte Sanden Bjerggaard som sommervilla i 1918. Der serveres ost og rødvin til voksne samt sodavand og pølser med brød til børnene. Pris voksne kr. 75, børn kr. 40.

FJERRITSLEV: Byvandringer i juli-august

Byvandring i Fjerritslev

Kollerup-Fjerritslev Lokalhistoriske Sognegruppe fortsætter i år de efterhånden traditionsrige byvandringer med Rita Rendow som kyndig guide. Byvandringerne begynder og slutter ved Bryggergaarden i Østergade 1, og i programoversigten ses tidspunkterne for de enkelte ture, der har fællestemaet »Fjerritslev som handelsby«. Det er gratis at deltage.

BROVST: Levendegørelse af Bratskov i juli-august

Levendegørelse af Bratskov

Årets levendegørelse af herregården Bratskov, der er fra ca. 1550, finder sted hver torsdag fra 4. juli til 8. august, hver gang i tidsrummet kl. 10-13. De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose er tovholder på de praktiske opgaver i forbindelse med de ca. 70 aktører, som viser gammelt håndværk af næsten enhver slags. Derudover har hver torsdag sit eget tema, som ses af programoversigten. Endelig er der i alléen arrangeret råvaremarked, hvor der kan købes Ryå Is, produkter fra Brøndumgaard NaturOx, honning fra Flemming Johansen, sydesalt fra Blokhus og forskellige aloevera-produkter. Der er gratis adgang til alle herlighederne.

GRØNNESTRAND: Sange ved havet fredag 5. juli

Lyngmøllen i Grønnestrand. Foto: Mattias Bodilsen

Lyngmøllens Venner af 2012 inviterer kl. 19.30 til et solnedgangsarrangement på Feriecenter Grønnestrand. I fællesstuen vil der blive masser af fællessang og musikledsagelse, ligesom Rita Rendow, der er oldebarn af møllebygger Johan Casper Sørensen, vil fortælle historien om Danmarks eneste lyngklædte mølle og om familien Søndergaard på gården Grønnestrand. 5. juli er netop fødselsdag for Ritas farbror, Lars Søndergaard, som en lang årrække drev Grønnestrand som badepensionat sammen med søsteren Rie. I deres tid blev fødselsdagen altid festligholdt på bedste vis med sang, underholdning, højtlæsning med mere. Endelig fortælles om den livlige skudehandel, der frem til slutningen af 1800-taller fandt sted mellem Jammerbugtkysten og Norge.

TRANUM: Veterantræf weekenden 6.-7. juli

Øster Han Herreds Egnssamling

Øster Han Herreds Egnssamling, Tranhøj 6, inviterer lørdag og søndag kl. 10-16 til det traditionsrige veterantræf, som også omfatter loppemarked og andre aktiviteter. Der kan købes kaffe, og der er pølsevogn til stede. Egnssamlingen forventer stort rykind de to dage.

KEND DIN EGN: Kunst, fiskeri og redningsvæsen i Thorup Strand onsdag 17. juli

»Kostalden«

I Han Herred Bogen 2013 beretter historiker Finn Løkkegaard om et spændende kunstnerpar, Ingeborg Thygesen og Anders Simonsen, som i 1960’erne havde atelier i et lille husmandssted på Thorup Strandvej 289 helt nær ved havet. Nu bliver der en helt enestående mulighed for at se atelier »Kostalden«, idet malerparrets søn og svigerdatter har bevaret en stor del af malerisamlingen og den helt specielle atmosfære, som omgav de to kunstnere. Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, der udgiver Han Herred Bogen, har arrangeret en aftenudflugt i samarbejde med Finn Løkkegaard og de nuværende ejere. Besøget finder sted kl. 19 med mødested ved det gamle redningshus nær parkeringspladsen. Herfra går turen til fods hen til »Kostalden«, og efter en rundvisning fortsættes i det fri med beretning om fiskeriet og kystredningstjenesten. Hvis vejret tillader, drikkes den medbragte aftenkaffe også i det fri, ligesom der forventelig sluttes af med aftensang på stranden. Tag evt. klapstole og et tæppe med.

Se plakat for Kend din egn 2013 her …

KLITHUSE: Afsløring af mindesten tirsdag 13. august

De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose har sat sig for at rejse et varigt minde for seks britiske flyversoldater, som mistede livet under tysk beskydning over Han Herred 13. august 1940. Det sker i form af to mindesten, som opsættes med velvillig støtte fra Naturstyrelsen samt lokale sponsorer, Chr. Guldhammer A/S og Midtfjord Stenhuggeri. Naturstyrelsen har stået for rydning af de to pladser samt opsætning af informationstavler, og Jammerbugt Kommune har etableret gangbro over grøften på Rødhusvej. Afsløringen af mindestenene finder sted kl. 14.00 på 73-årsdagen for nedskydningen. Forfatteren til historien om »Den dømte eskadrille«, Ole Rønnest, vil deltage og berette om den dramatiske luftkamp i 1940. Den britiske ambassade sender en repræsentant til højtideligheden, ligesom Forsvarsbrødrene og Hjemmeværnet vil stå fanevagt ved stenene, som bliver dækket med det engelske flag. Organist ved Torslev Kirke, Henrik Skøtt, spiller på trompet »The Last Post« ved afsløringen. Endelig har borgmester Mogens Gade givet tilsagt om at medvirke.

HANNÆS: Sommerudflugt mandag 19. august

Dagli’Brugsen i Vesløs

Årets sommerudflugt fælles for de lokalhistoriske foreninger på Hannæs har områdets brugsforeninger som tema. Udflugten begynder kl. på p-pladsen ved Dagli’Brugsen i Vesløs, hvorfra der fortsættes til de nedlagte brugsforeninger i Øsløs og på Bjerget. Endelig er der ophold ved Dagli’Brugsen i Frøstrup, og den medbragte kaffe drikkes på lokalarkivet, Kirkevej 13 i Frøstrup. Ingvard Jakobsen og Svend Sørensen er turledere, og Museet for Thy og Vester Hanherred, er medarrangør.

ATTRUP: Byvandring tirsdag 27. august

Attrup

Torslev-Øster Svenstrup Lokalhistoriske Sognegruppe inviterer kl. 18.30 på byvandring i samarbejde med Attrup Borgerforening. Niels Poulsen vil være guide og fortælle om livet i det gamle Attrup. Der er kaffe, samvær og fortsat snak i Attrup Campingplads’ dejlige lokaler.

Scroll to Top