Sognerepræsentantskabet

Sognerepræsentantskabet

Hvert år indkalder Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred til sognerepræsentantskabsmøde.

På mødet orienteres om årets gang i lokalområderne

  • Brovst
  • Fjerritslev-Aggersund
  • Hannæs

samt fællesprojekter mellem sognene.

Desuden er der orintering om sognegrupperådets og samvirkets virksomhed, ligesom sognegrupperne vælger medlemmer til sognegrupperåd og samvirkestyrelse (to fra hvert delområde, valgt for to år ad gangen). En fra hvert delområde har sæde i samvirkestyrelsen.

Scroll to Top