Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred 2013

Foreningen har haft et stille år, hvor de fleste aktiviteter har været i de i alt ni torsdagscaféer med underholdning af vidt forskellige foredragsholdere og afviklet i samarbejde med Brovst Bibliotek og Brovst Lokalhistoriske Sognegruppe. Deltagelsen var tilfredsstillende, og vi vil satse på lignende arrangementer fremover.

Alle sognegrupper er aktive og arbejder på mange fronter med udadvendte aktiviteter som by- og sognevandringer, foredrag, udstilling m.m., men også fællesprojektet Besættelsestidens Han Herred støttes der op om.  Det er svært ikke at fremhæve Lerup-Tranum Sognegruppe og deres initiativ og store arbejde med afsløring af to mindesten for faldne engelske flyvere, som blev afsløret under en smuk højtidelighed, der samlede 3-400 mennesker. Samme gruppe har igen i år stået for afviklingen af Bratskovs populære levendegørelse, hvor også medlemmer af vores forening er aktører og står for guidede fremvisninger af herregården, både i og uden for turistsæsonen.

Foreningen har holdt et fællesmøde for alle sognegrupper samt medlemmer af styregruppen for besættelsesprojektet. Det var positivt og havde blandt andet til formål at knytte tråde og informere på tværs om, hvor langt man er kommet. Brovst Sognegruppe har holdt et kaffemøde og sørget for oprettelse af en Facebook-gruppe om besættelsen. Det er på de sociale medier, mange vælger at mødes omkring en sag.

Vi er som medlem Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune også en del af hjemmesiden www.jammerbugt-historie.dk, der på sigt gerne skal være stedet, man kigger for at finde frem til samtlige arkiver inden for kommunen. Også privatpersoner med historisk interesse kan nu tegne et støttemedlemskab af samrådet.

Lokalhistorisk Arkiv på Brovst Bibliotek er godt besøgt og ligeledes stenaldersamlingen på Bratskov, som også nyder godt af de mange turister. Der er stadig ønske om nogle frivillige hænder til arkivets vedligehold.

Bente Kristensen, formand

Scroll to Top