Lyngmøllens Venner af 2012 – årsberetning 2014

Da vi sidste år overtog tilsyn og vedligeholdelse af Lyngmøllen ved Grønnestrand, var vi ikke rigtig klar over, hvor megen administration det indebar. Vi har siden september 2013 fået CVR-nummer, NemID og digital postkasse, og vi har med Kulturstyrelsens hjælp fået udarbejdet en tilstandsrapport. Rapporten blev udarbejdet af Per Nielsen, tidligere indsatsleder og brandinspektør ved Jammerbugt Kommune, og de foreløbige forslag til vedligeholdelse er blevet udført. Det drejer sig om »huller« i lyngtækningen og en utæthed ved møllehatten, og så var der forslag om et brandsikkert bælte på halvanden meter omkring møllen. Det har vi fået lavet med murer Jens Jepsens hjælp. På længere sigt skal møllen tækkes om.

Heldigvis er vores økonomi ikke så dårlig, for vi fik restpuljen på 19.724 kr. fra den nedlagte Fond for Natur- og Kulturformidling i Han Herred. Desuden får vi et årligt tilskud på 10.000 kr. fra Jammerbugt Kommune. Kaj Rasmussen A/S donerede reparation af møllehatten, og Klim El donerede udlån af lift. Til den nye informationstavle ved møllen donerede Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, 5.000 kr. Restbeløbet betalte Jammerbugt Kommune. Desuden har enkeltpersoner indsat beløb på vores bankkonto. Til yderligere formidling af Lyngmøllen har vi trykt og distribuerer 600 brochurer, og vi har oprettet en hjemmeside, Lyngmoellen.dk

Til vore arrangementer har vi benyttet annoncering på KultuNaut.dk. Der var mølledag m.v. søndag 15. juni, og der var over 30 deltagere i de to timer, hvor møllen var åben. Lørdag 5. juli havde vi et solnedgangsarrangement, som druknede i regn! Ved den lejlighed sang vi fra Han Herred Sangbogen. Bjarne Sloth sang for, og Johan Svaneborg spillede violin til. Ind imellem sangene fortalte jeg om møllen m.v. Vi gik indenfor i Feriecenter Grønnestrands fælleshus, hvor over 40 deltagere nød en kop kaffe.

Fredag 15. august havde vi i lighed med sidste år en snapsetur i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, hvor vi var ca. 25 deltagere. Lyngmøllen har haft besøg fra Havnø Mølle, og jeg har desuden holdt tre mølleforedrag i årets løb.

Lyngmøllens Venner af 2012 har søgt Jammerbugt Kommune om navngivning af vejstrækningen mellem Kollerup Strandvej og Grønnestrandsvej. Vi synes, at navnet Frederik VI’s Vej vil være passende. Samtidig vil vi gerne lave en lille informationstavle om kongebesøget ved mindestenen, hvor Frederik VI under sit besøg 21. juni 1824 skulle have udtalt: »Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige!«

Rita Rendow, formand  

Scroll to Top