Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Halvrimmen og Omegn / Det Gamle Bibliotek 2013

Året 2013 bød på ændringer i Halvrimmen, idet Dorthe Skall efter eget ønske fratrådte som formand/arkivleder på generalforsamlingen. Dorthe har gennem 11 år udført et stort og beundringsværdigt arbejde i lokalhistorisk regi. Hun stod sammen med bl.a. ægtefællen Niels Skall i spidsen for initiativtagerne til oprettelse af forening og arkiv og har således opbygget den fine samling af arkivalier, som arkivet i dag råder over. Hun lavede også et stort organisatorisk arbejde og stod i spidsen for slægtsforskning i Det Gamle Bibliotek. Dorthe og Niels har stor ære af det udførte arbejde og skal have en kæmpe tak herfor.

Ny formand blev undertegnede, der efter betænkningstid valgte at sige ja til opfordringen. Det er begrundet i min store interesse for lokalhistorie, mit tidligere arbejde med dette, mit kendskab til området, min tilknytning dertil og ikke mindst stor respekt for det arbejde, der er udført.

Foråret har været travlt med bl.a. renovering af sidelokalet på arkivet samt anskaffelse af nyt it-grej, sponsoreret af Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst. Bestyrelsen besluttede, at arkivet skulle gå over til at registrere i Arkibas, og det krævede en stor del forberedelse og megen tid til at lære systemet. Men vi er glade for skiftet, idet vi tror på, at det er bedre fremtidssikret. Hvor langt vi kan nå med at gøre alle arkivalier søgbare via internettet, kan kun tiden vise, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at løse opgaven.

I foråret blev der gennemført en vandring i den vestre del af Sønder Økse, hvor vi fortalte om ejendomme, vi kom forbi m.m. Aftenen sluttede med kaffe på Det Gamle Bibliotek, og Ole Holmsgaard fortalte muntert om sin barndom i Halvrimmen. Fortællingen havde han delt op i to afsnit, hvor vi endnu har til gode at høre sidste del fra vestre del af Halvrimmen. Arrangementet var velbesøgt.

Der er planlagt en foredragsaften med Linh Dam fra Aalborg, der fortæller om, hvad hun og familien oplevede som bådflygtninge fra Vietnam.

Af arkivmæssige opgaver er der også arbejdet med at »registrere nutiden for fremtiden«, og vi er så småt begyndt med det. Det Gamle Bibliotek er jo i sig selv en »ting«, der skal bevares, idet det er landets første sognebibliotek, og kommunen, der ejer bygningen, sætter nye vinduer i omkring uge 42-43. Det er vi som brugere utroligt glade for.

Næste gang vi får ordet her, håber vi at kunne fortælle nye, spændende ting om foreningens lokalområde.

Inge Ulrik, formand

Scroll to Top