Fjerritslev Museumsforening 2014

Helt fra sin etablering i 1984 har Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum omfattet såvel bryggerieffekter som egnssamlinger.

De første år var Museumsforeningens arbejde koncentreret om dels at nyordne de mange effekter fra bryggerfamiliens hjem, dels at registrere den allerede da store egnssamling, som Kirsten Kjeldgaard havde taget initiativ til, samt indsamle nye genstande og registrere disse.

I de senere år er den almindelige interesse for ølbrygning og for de dertil knyttede historier blevet større og større, og det er derfor oplagt for netop et specialmuseum som vores at følge op på denne interesse, og takket være vores håndbryggerlav, som får stadig flere medlemmer, er der i år blevet brygget mere end nogensinde. Brygningen er et led i levendegørelse af museet og udskænkes som smagsprøver til vore gæster, ligesom der igen i år blev afholdt en meget besøgt sommer-ølfest i Bryggergaarden.

I bryggeriudstillingen er der opstillet en ny plancheudstilling, som fortæller om de mange måder, som øltransport i tidens forløb er foregået på, og i egnsmuseet fortæller en anden plancheudstilling om de mange mejerier, der før i tiden fandtes på Fjerritslev-egnen.

I tekstilafdelingen er der også nyt, idet forhenværende lærer Jytte Heshe har foræret museet alle sine undervisningsmaterialer fra et helt liv som håndarbejdslærer. Genstandene er nu udstillet og er jo ikke mindst aktuelle i forbindelse med folkeskolens 200-års jubilæum.

I øvrigt har arbejdet på museet i nogen grad været præget af, at turistkontoret i Fjerritslev i 2013 blev lukket og personalet m.m. flyttet til Blokhus.

I stedet blev der på Bryggergaarden etableret en turistservice, der i de to sommermåneder skulle betjenes af en medarbejder fra Blokhus og i resten af året fungere som selvbetjening.

Dette fungerede også udmærket i 2013, men i forbindelse med endnu en omlægning blev medarbejderen fra Blokhus reduceret til 1/2 ansat, hvilket naturligvis gav en større arbejdsbyrde til museets frivillige.

Som det fremgår af ovenstående, er mange af Museumsforeningens medlemmer involveret i arbejdet på museet, det være sig ved istandsættelser og registreringer af museumsgenstande, i opstilling af udstillinger, i pasning af rundvisninger og billetsalg m.m. Men der skal jo også helst være tid til hygge og samvær, og derfor mødes vi også til vore traditionelle sommer- og julearrangementer, hvortil alle foreningens medlemmer er indbudt.

Ellen Helvind, museumsleder

Scroll to Top