Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum 2014

2014 har været et godt og positivt år, hvor vi har fået vores nye lade gjort færdig. Nu gælder det så med at få den indrettet med udstilling, som skal være på væggene. Iver Iversen er godt i gang med at klargøre redskaber, og hvad nu vi har, der skal hænges op. Vi skal også lige have kigget efter, hvad vi har i containeren. Der er mange ting, vi ikke har set, siden vi nedtog den gamle udstilling i Brugsens kælder 15. august 2008, og det er spændende at få det hele frem igen.

Der har været god aktivitet hele året. I påsken havde vi en lille udstilling fra besættelsestiden; i februar havde vi besøg af Bjarne Nørskou, der fortalte om Brovst Blikvarefabriks begyndelse og udvikling til i dag; i marts foredrag med Bjarne Nielsen Brovst med fuldt hus – alle siddepladser var optaget, så både brændeovn og brændespand måtte tages i brug! I april havde vi besøg af Ketty Johansson, som talte om stærke kvinder både lokalt og på landsplan.

Lørdag 14. juni havde Vendsyssel Veteranbilklub løb med mellemstation hos os og med opgaver, som de skulle løse for at få point. Deltagerne klagede over, at opgaverne var for svære at løse. Vi stillede for store krav til dem, så vi må være mere lempelige næste gang! Der var 70 biler med 104 personer.

Sankthansaften havde vi et stort bål, og det var godt besøgt. Der blev serveret kaffe og kage.

Første weekend i juli havde vi veterantræf og loppemarked. Hele marken var fyldt op. Der var mange besøgende begge dage, og det gav en del nye medlemmer, så nu er vi oppe på 245 medlemmer.

Vi er også begyndt sammen med Tranum Landsbyråd på noget, vi kalder »Tranum spiser sammen«, nærmest for at byde nye tilflyttere velkommen til Tranum. 11. august holdt vi høstfest i den nye lade, og det er planen, at fællesspisningen skal være en gang i kvartalet.

Lokalhistorisk arkiv er godt besøgt. Vi får mange spørgsmål fra folk, hvis forfædre har rod i Lerup-Tranum-området, og vi hjælper, så godt vi kan. Der har også været besøg af en skoleklasse, hvor der var stor spørgelyst fra eleverne. Vi var to mand og havde nok at gøre med at svare på de mange spørgsmål.

Der er planlagt et par foredrag her i efteråret, og vi slutter året med tænding af byens juletræ med efterfølgende gløgg og æbleskiver i egnssamlingens lokaler.

I det hele taget et godt år med godt samarbejde. Tak for det! Samtidig en stor tak til alle, der har støttet os såvel med penge som arbejde, og ikke mindst til damerne, som bager til vores arrangementer.

Sigaard Jensen

Scroll to Top