Kunsten i Han Herred – Svinkløvmalerne

Ny udstilling i 2019 sætter fokus på malerkunsten i turismens barndom i Han Herred

Et lokalhistorisk projekt under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred som led i festlighederne omkring Svinkløv Badehotels genåbning

Udstillingen vises i Fjerritslev Kirkecenter fra fredag 21. juni til og med søndag 30. juni - alle dage kl. 10-17. Der er gratis adgang.

Svinkløvmalerne - hvem var de?

Da Svinkløv, Slettestrand, Grønnestrand og strandene mod øst og vest i Han Herred fra slutningen af 1800-tallet blev genstand for storbymenneskers lyst til badeferie, blev også en lang række kunstmalere tiltrukket af havet, lyset og den store natur i klitområderne bagved

Vi kender stadig navnene rigtig mange af dem, der tog ophold her for nogle uger eller måneder - eller måske ligefrem valgte at bosætte sig permanent på Svinkløv-egnen:

Axel Bredsdorff
Johan Ulrik Bredsdorff
Knud Eel
Wilhelm Fermer
Johanne Frimodt
Jens Peter Groth-Jensen
Erik Holtved
Henrik Jespersen
Albert Kongsbak
Emma Kongsbøll
Kristian Kongsbøll
Caspar Kongslev
Martin Konopacki
Peder Andreas Kristensen
Knud Larsen
Herman Madsen
Anna E. Munch
Ejnar Nielsen
Ove Kruse Nobel
Anders Norre
Inge Permin
Elias Petersen
Knud Sinding (maleriet ovenfor)
Axel Smith
Ellen Smith
Johannes Wilhjelm

... og der er helt sikkert endnu flere, som vi med en fællesbetegnelse kan kalde Svinkløvmalerne, om end de ikke optrådte som kunstnergruppe.

Kunstudstilling i 2019

Skagen fik sine Skagensmalere, Løkken fik sine Løkkenmalere og Han Herred fik sine Svinkløvmalere. En stor gruppe dygtige, værdsatte kunstnere, som vi trænger til at få frem i lyset − og formidle historien om − som en vigtig del af vores kulturarv. Og det er den opgave, vi nu er i gang med i form af en maleriudstilling som led i festlighederne omkring Svinkløv Badehotels genåbning i forsommeren 2019.

For 100 år siden var der stor aktivitet ude omkring i landskabet med lærreder, pensler og palet. Også nogle af vore kirker blev tilgodeset med værdifulde alter- og vægbilleder fra disse tilrejsende kunstneres hånd.

I Han Herred Bogen har vi gennem årene fortalt om kunstnernes liv og færden - eksempelvis om Anna E. Munch (2002 og 2018), Henrik Jespersen (2018) og Anders Norre (2019) - men vi vil gerne finde endnu flere historier frem fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet.

Det kan ske gennem overleverede/nedskrevne beretninger, dagbogsoptegnelser, avisudklip, kunstkataloger, fotografier m.v.

Og ikke mindst vil vi gerne i kontakt med private, der har malerier, som man gerne vil udlåne til kunstudstillingen, som vises i Fjerritslev Kirkecenter i lighed med udstillingerne om Aggersundbroen 75 år (juni 2017) samt Anders Norre og Poul Eje (juni 2018).

Scroll to Top