Påskeudstilling med snak om gamle Han Herred-malerier

Dette store værk af Johannes Wilhjelm (1868-1938) fra en stranding ved Jammerbugten er netop blevet erhvervet og restaureret for midler, der er doneret af elektronikvirksomheden Inelco i Fjerritslev. Maleriet kan ses på påskeudstillingen i Tinghuset 14.-18. april.
Dette store værk af Johannes Wilhjelm (1868-1938) fra en stranding ved Jammerbugten er netop blevet erhvervet og restaureret for midler, der er doneret af elektronikvirksomheden Inelco i Fjerritslev. Maleriet kan ses på påskeudstillingen i Tinghuset 14.-18. april.
KUNSTEN i Han Herred holder åbent hus i Tinghuset fra skærtorsdag til 2. påskedag − hver dag kl. 12-16

Tinghuset i Østergade 53, Fjerritslev, danner i påskehelligdagene rammen om en lokalhistorisk maleriudstilling med fokus på de kunstnere, som fra omkring 1900 og frem til 1960’erne blev tiltrukket af lyset, havet, naturen og den jævne befolkning i Han Herred. Udstillingen er led i det fælles påsketema »1 ud af 100 oplevelser ved Nordvestkysten«.

Det er medlemmer af styregruppen bag projekt KUNSTEN i Han Herred, der inviterer indenfor, og det sker dagligt kl. 12-16 fra skærtorsdag til og med 2. påskedag. Her kan man som besøgende gå en tur rundt i det smukt restaurerede tinghus fra 1909 og opleve et bredt udvalg af de kunstnere, som gruppen arbejder med at grave frem fra glemslens dyb og gøre kendt for såvel lokalbefolkning som turister.

KUNSTEN i Han Herred har siden starten på projektet i 2017 holdt årlige sommerudstillinger i Kirkecentret og hen ad vejen modtaget et større antal private donationer i form af malerier, tegninger, keramik med videre. Ligeledes har gruppen modtaget større beløb som erhvervsdonationer til indkøb og restaurering af værdifulde malerier fra Han Herreds »guldalder«.

− Vi håber på at få kontakt til nye virksomheder, som på den måde kunne tænke sig at være med til at formidle kendskabet til Han Herreds store kunstmalere, såsom Albert Kongsbak, Anna E. Munch, Knud E. Larsen, Knud Sinding, Johannes Wilhjelm og Martin Konopacki. Nogle af disse dannede en form for kunstnerkoloni, som vi i dag kalder Svinkløvmalerne, fortæller Herdis Lau. Nielsen, der er formand for KUNSTEN i Han Herred.

− Under påskeudstillingen er der rig lejlighed til at få en kunstsnak med styregruppens medlemmer om stort og småt og meget gerne træffe aftale om udlån af malerier til kommende udstillinger. Vi er også meget taknemlige for tilsagn om donationer af malerier til vores permanente samling, eventuelt i form af testamente, understreger Herdis Lau. Nielsen.

Parallelt med forberedelserne til påskeudstillingen i Tinghuset arbejder styregruppen med at samle materiale til årets sommerudstilling i Kirkecentret fra 22. juli til 7. august. I år er valget faldet på Poul Bahnsen, der ville være blevet 100 år i 2022, og hans malende familie, bestående af hustruen Inger og sønnerne Jeppe, Klaus og Morten. Desuden søges værker til låns af malerne Jens Vige (1864-1912) og Henrik Jespersen (1853-1936).

KUNSTEN i Han Herred har også fuld gang i planerne om at etablere et egentligt kunstmuseum, som kan danne rammen om både permanente og skiftende udstillinger foruden at være et forum for samspil med den nutidige kunstudfoldelse i Han Herred.

− Vi vil gerne skabe et levende mødested, hvor der hele tiden sker noget nyt, og hvor ikke mindst skole- og gymnasieklasser kan komme og hente viden om fortidens malerkunst. Indtil da er vi Kulturforeningen Tinghuset yderst taknemlige for, at vi kan benytte væggene i retsbygningen til ophængning af vores foreløbige kunstsamling, og ligeledes at vi møder stor velvilje fra menighedsrådet til at benytte Kirkecentret til større udstillinger.

Scroll to Top