Styregruppe for projekt Kunsten i Han Herred

Kontakt

Formand for styregruppen bag projekt Kunsten i Han Herred:
Herdis Lau Nielsen Skræmvej 199, Skræm, 9690 Fjerritslev, telefon 29 26 53 89, herdislau@live.dk

Øvrige medlemmer

Anne Grethe Kolstrup Algade 23, 9690 Fjerritslev, telefon 30 42 08 65, anneg.kolstrup11@gmail.com
Ejgil Bodilsen Mågevej 5, 9690 Fjerritslev, telefon 22 30 57 90, ejgil@bodilsentekst.dk
Jørn Nielsen Skifervej 1, Østerild, 7700 Thisted, telefon 96 19 31 09 / 40 32 31 09, jqn@post3.tele.dk
Lillian Nøhr Gøttrup Strandvej 98, Gøttrup Strand, 9690 Fjerritslev, telefon 40 13 03 55, lillian.noehr@skolekom.dk
Peter Eigenbroth Rolighedsvej 8A, 9690 Fjerritslev, telefon 40 26 64 64, eig@fjerritslev.dk
Rita Rendow Skovbrynet 77, 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 29 06, ritaogper@os.dk

Tilknyttet styregruppen

Jytte Nielsen Jernbanegade 4, 7700 Thisted, telefon 25 21 34 37, jytte@museumthy.dk (Museum Thy)
Lone Olsen Kirkevej 34, 7741 Frøstrup, telefon 22 95 08 91, loneolsen1951@gmail.com (Kirsten Kjærs Museum)

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Formand: Otto Kjær Larsen Toftholmvej 124, Ullerup, 9690 Fjerritslev, telefon 98 22 55 52, otklar@gmail.com

www.hanherred.dk/kunsten
www.facebook.com/groups/hanherredkunst
www.facebook.com/sognegrupper

Scroll to Top