Påskeudstilling med kunstcafé i Tinghuset

»Kunsten i Han Herred« inviterer igen i år til åbent hus med kunstcafé i Tinghuset alle påskedage fra skærtorsdag til og med 2. påskedag. På væggene ses et udsnit af malerisamlingen, som med tiden gerne skulle danne basis for et egentligt kunstmuseum for Han Herred. Arkivfoto: Ejgil Bodilsen
»Kunsten i Han Herred« inviterer igen i år til åbent hus med kunstcafé i Tinghuset alle påskedage fra skærtorsdag til og med 2. påskedag. På væggene ses et udsnit af malerisamlingen, som med tiden gerne skulle danne basis for et egentligt kunstmuseum for Han Herred. Arkivfoto: Ejgil Bodilsen
I lighed med sidste år arrangerer gruppen bag det lokalhistoriske projekt »Kunsten i Han Herred« åbent hus med kunstcafé i påsken

Det sker i Tinghuset på Østergade 53 i Fjerritslev, hvor der er åbent hver dag klokken 12-16 fra skærtorsdag til og med 2. påskedag.

Kunstcaféen er indrettet i Tinghusets stue, hvor »Kunsten i Han Herred« i forvejen har lånt væggene til udstilling af en lang række malerier af stor lokalhistorisk og kunstnerisk værdi. Her ses blandt andet værker af Svinkløvmalerne Johan Ulrik Bredsdorff (1845-1928), Johannes Wilhjelm (1868-1938), Knud Sinding (1875-1946), Albert Kongsbak (1877-1958) og Martin Konopacki (1891-1946).

Malerisamlingen bliver løbende udvidet, dels ved donationer fra private, dels ved penge fra lokale virksomheder til indkøb og/eller restaurering af de gamle værker. Således har elektronikfirmaet Inelco bekostet anskaffelsen af et stort Johannes Wilhjelm-billede af en stranding i Jammerbugten, ligesom Sparekassen Danmark via interne fonde har støttet restaureringen af dette og andre malerier.

Blandt de nyeste erhvervelser til samlingen har »Kunsten i Han Herred« fået skænket en række fine billeder af Sven Erik Jørgensen (1918-80), Albert Kongsbak og Martin Konopacki.

»Kunsten i Han Herred« blev etableret i 2017 og har siden holdt velbesøgte maleriudstillinger i Fjerritslev Kirkecenter hver sommer. I år er ingen undtagelse. Der er allerede berammet en ny sommerudstilling i perioden 29. juli til 6. august med særligt fokus på malerne Kirsten Kjær (1893-1985) og Knud Eel (1914-68).

Hensigten med projektet er at skabe opmærksomhed om − og kendskab til − de mange tilrejsende billedkunstnere, der blev tiltrukket af lyset, havet og naturen og satte deres præg på Han Herred i turismens barndom fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet. Enkelte af disse bosatte sig her for kortere eller længere perioder, og man kan således stadig udpege en række kunstnerboliger og følge kunstnernes færden gennem skriftligt materiale og mundtlige overleveringer.

Det er styregruppens mål, at kunstsamlingen i Tinghuset vil danne basis for et egentligt kunstmuseum for »Kunsten i Han Herred« med Svinkløvmalerne som et vigtigt interesseområde.

Styregruppens formand er Herdis Lau. Nielsen, Skræm gamle Skole, og på www.hanherred.dk/kunsten kan man orientere sig yderligere om projektet.

Scroll to Top