Verdenskrigens lange skygger

Afsløring af mindesten i Tranum Klitplantage 13. august 2013. Foto: Ejgil Bodilsen
Afsløring af mindesten i Tranum Klitplantage 13. august 2013. John Lart og borgmester Mogens Gade (th) folder Union Jack sammen. Foto: Ejgil Bodilsen

Af Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg
askr@stofanet.dk

Sognegruppen i Tranum-Lerup har sammen med forfatteren Ole Rønnest fortjent den allerstørste ros for at have taget initiativet til at få rejst de to mindesten i Tranum Klitplantage for de seks engelske flyvere, der mistede livet 13. august 1940 i den daværende Sandmosen. Det blev på alle måder en smuk og gribende højtidelighed med deltagelse af flere hundrede tilskuere og en række englændere med oberstløjtnant Edward Larts nevø, John Lart, i spidsen.

Jeg havde den fornøjelse at være chauffør for John Lart og dennes hustru, Katherine, hvor dagen begyndte med kransenedlæggelse ved de mange flyvergrave på Vadum Kirkegård. Vi var sammen i flere timer, og så fik jeg John Larts historie.

Farbroderen, oberstløjtnant Edward Lart, var leder af de 11 Blenheim fly, der blev skudt ned 13. august 1940. Han var i 1930’erne udstationeret som militærpilot i Indien og Afghanistan; men han ville hjem for at slås med Hitler, og det kom han unægteligt. Hans fly blev som bekendt skudt ned i Sandmosen ved den nuværende Rødhusvej. Han blev 39 år gammel og var ugift. Det var da også en selvfølge, at John Lart var med til at afsløre den sten, som onklens navn står på.

Den nu 79-årige John Lart blev født i Iran, hvor hans far var læge på en missionsstation. Da familien vendte hjem, blev forældrene skilt, hvorefter moderen blev gift igen. John voksede op hos faderen og dennes familie, bl.a. hos en faster og en ældre farbror, der havde mistet det ene ben i 1. Verdenskrig.

Så kom 2. Verdenskrig. Moderens anden mand, der var pilot, blev skudt ned og dræbt i 1941. Faderen blev indkaldt som læge ved et infanterikorps, og han faldt ved Monte Casino i 1944. Moderen var i mellemtiden blevet gift for tredje gang og var flyttet til New Zealand, hvor hun fik tre sønner, John Larts halvbrødre.

John Lart blev hos fasteren og farbroderen, hvor han fik et godt hjem. Han blev senere uddannet læge ligesom faderen. Han har før besøgt Vadum Kirkegård og den store allierede kirkegård ved Monte Casino, hvor hans far er begravet. Smertelige besøg – men også nødvendige, som han udtrykte det.

John Larts historie viser, at han også er en af verdenskrigens ofre, og at denne forfærdelige krig har kastet lange skygger efter sig.

Scroll to Top