Arkivaflevering

De lokalhistoriske arkiver og museer/samlinger er omdrejningspunktet i Projekt Besættelsestidens Han Herred.

Det er utrolig vigtigt for et vellykket projekt, at alt relevant materiale i form af artikler, andre dokumenter, billeder m.v. afleveres til nærmeste lokalhistoriske arkiv.

Lokalhistorisk Arkiv på Fjerritslev Bibliotek modtager indberetninger om tilgængeligt materiale på alle øvrige lokalarkiver, så der opbygges en fælles database, som er søgbar for offentligheden på Arkiv.dk

Hvis du ikke ønsker at aflevere originalmateriale, kan du indlevere kopier eller bede lokalarkivets medarbejdere om at kopiere/scanne/affotografere materialet.

I et begrænset omfang er også effekter, der kan belyse Besættelsestidens Han Herred, velkomne til de lokalhistoriske museer/samlinger. Bemærk, at der gælder særlige regler for våben og ammunition.

Husk altid at give så præcise oplysninger om personnavne, begivenhed, tid, sted m.v. som muligt.

Ligeledes skal du sikre dig giverens accept af, at materialet afleveres til de lokalhistoriske samlinger.

Vedr. personfølsomt materiale gælder specielle regler, som lokalarkiverne kan give nærmere oplysninger om. Der er mulighed for at båndlægge indleveret materiale til senere offentliggørelse, hvis det ønskes.

Med din indsats i Projekt Besættelsestidens Han Herred kan du medvirke til, at der efterhånden opbygges et værdifuldt kildemateriale, som kan gøres til genstand for såvel lokalhistorisk som anden historieforskning, udstillinger, byvandringer, foredrag, fortællearrangementer m.v.

Se indkomstseddel til arkivaflevering her

Scroll to Top