Projektbeskrivelse

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Liv i Lokalhistorien – 24 sogne i Han Herred skriver fælles historie

Billedet er fra 4. maj 2005, hvor flest muligt af de nulevende, lokale modstandsfolk deltog i afsløringen af en mindesten i anledning af 60-året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse 1940-45.
Billedet er fra 4. maj 2005, hvor flest muligt af de nulevende, lokale modstandsfolk deltog i afsløringen af en mindesten i anledning af 60-året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse 1940-45.

»Besættelsestidens Han Herred« er et treårigt projekt, som er gennemført i regi af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred i perioden marts 2012 til april 2015.

Baggrund

Besættelsestiden interesserer både ældre og yngre og bringer dermed generationerne sammen i en fælles forståelsesramme.

Besættelsestiden er et stort lokalhistorisk tema, som foruden de begivenheder, der direkte relaterer til den tyske besættelse, omfatter personskildringer, beskrivelse af dagligdags levevilkår, forhindringer i kommunikation, samfærdsel og offentlig forvaltning, modstandsbevægelsen, tyskernes efterladte spor i landskabet, senere opsatte mindesmærker, følgevirkninger af besættelsen m.v.

Jernbanen mellem Thisted og Aalborg bandt Han Herred sammen og spillede en stor rolle i datidens samfærdsel – på samme måde har besættelsestiden været oplagt som bindeled mellem lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, studiekredse mfl.

Motivationen har været at kortlægge besættelsestidens Han Herred, mens der stadig var levende kilder iblandt os.

Besættelsestidens Han Herred er desuden et oplagt tema til skoleundervisning, fortællearrangementer, foredragsvirksomhed, udstillinger m.v.

Den fortsatte synliggørelse af temaet vil være et væsentligt element i udvikling af kulturturismen langs Jammerbugten.

Deltagere
  • Lokalhistoriske sognegrupper i Han Herreds 24 sogne
  • Lokalhistoriske foreninger, arkiver, museer og samlinger i Han Herred
  • Han Herred Mål
  • Han Herred Havbåde
  • Interesserede enkeltpersoner

Læs hele projektbeskrivelsen her

Scroll to Top