Supplerende artikler til Han Herred Bogen

Her finder du supplerende stof til artiklerne i Han Herred Bogen

———————————————————-

Han Herred Bogen 2018

»Et vigtigt lille fund, du dér gjorde« − en amatørarkæolog fortæller

Af Holger Binnerup

Fundjournal Bundgaard 1983
Rapport udgravning Bundgaard 1983
Overfladefund foråret 2017

 

En udvandrerhistorie

Af Peter Gottfredson
Indledning, efterskrift og noter ved Bente Kristensen

Læs den amerikanske originaludgave
Læs mere om Karen Marie Pedersen (Mejlhede) og hendes slægt

———————————————————-

Han Herred Bogen 2017

Min fars slægt på Hannæs

Af Kirsten Pors Madsen

Her kan du læse en udvidet version af Kirsten Pors Madsens historie om slægten Teilberg/Teglberg

Læs artiklen her

———————————————————-

Han Herred Bogen 2015

Sange fra landet mellem hav og fjord
Portræt af Bent Nygård, forfatteren til »Han Herred Sangen«

Af Bente Kristensen og Ingvard Jakobsen

Bent Nygård har samlet 25 af sine digte under fællestitlen »Sange om livet på landet«

Údgivelsen kan findes her

 

Aggersund under besættelsen 1940-45

Af Ejgil Bodilsen

Jann Hornum og Peter Ussing Olsen har i to artikler i tidskriftet Krejl under overskriften »Stützpunkt Gruppe Aggersund« beskæftiget sig indgående med de tyske befæstningsanlæg.

Læs artiklen »Stützpunkt Gruppe Aggersund« i Krejl nr. 2, 6. årgang, november 1986, i pdf-udgave her
Læs artiklen »Stützpunkt Gruppe Aggersund« i Krejl nr. 3, 6. årgang, februar 1987, i pdf-udgave her

 

Hjemmeværnskompagni 1202 Fjerritslev

Af Jens Peter Larsen

Ud over beretningen i Han Herred Bogen 2015 har Jens Peter Larsen samlet en række sjove historier om nogle af de markante personligheder, som kendetegnede Hjemmeværnskompagni 1202 i hans tid.

Læs historierne her

 

Om min bedstefar, skomager Lars Peter Larsen i Brovst

Af Karen Danhøj

Karen Danhøjs mor, Johanne Olesen, udarbejdede en flot og omfattende scrapbog om skomagerfamilien, hvorfra billederne til artiklen i Han Herred Bogen 2015 er hentet.

Her er flere af de fine billeder, som ikke fandt plads i bogen

 

Amts- og herredsudstillingen i Fjerritslev 4.-12. juli 1914

Af Aalborg Amtstidende

I 1914 dannede landboforeningens dyrskueplads i Fjerritslev rammen om en af de største begivenheder i byens og Han Herreds historie, nemlig en amts- og herredsudstilling, som tiltrak tusinder af besøgende, der ankom fra øst og vest med jernbane eller hestevogn.

Der blev udgivet et flot udstillingskatalog på hele 112 sider. Heri er der program og annoncer for de mange udstillere, ligesom Fjerritslev Avis’ redaktør Martin Nørgaard giver et historisk rids over byens udvikling, suppleret af realskolebestyrer, pastor Børge Thorlacius Ussing, der tager læserne med på en rejse rundt i Han Herreds natur og historie.

Læs mere om amts- og herredsudstillingen, og tag et kig i udstillingskataloget

 

Maren Kirstine fra Græsbøll valgte kærligheden i Amerika

Af Johan Græsbøll Svaneborg

Bladet for de danske immigranter »Kirke og Folk« bragte i 1956 sønnen Haralds fortælling om Peder Odgaard Nielsens og Maren Kirstines spændende og til tider barske tilværelse under overskriften »En Pioneerhistorie«.

Læs artiklen fra »Kirke og Folk« årgang 5, nr. 3, 1956, i pdf-udgave her

 

Barndomsminder fra arresten i Fjerritslev

Af Rita Rendow 

Plantegning over Fjerritslev Ting- og Arresthus efter tilbygning af politistation mod vest i 1921.

Se plantegning over Tinghuset i pdf-udgave her

 

Træf Han Herred 21. juni 2014

Ved kirkebesøget i Tranum i forbindelse med årets Træf Han Herred blev et af kirkegårdens mere specielle gravsteder omtalt. Gravstedet rummer medlemmer af familien Kronborg og Isager fra Nørre Skovsgaard og Kokkedal, og herom har Ketty Johansson skrevet en lille artikel.

Læs Ketty Johansson: »Et gravsted – en myte og et testamente« i pdf-udgave her

———————————————————-

Han Herred Bogen 2013

To malere på Thorup Strand

Af Finn Løkkegaard

Portrættet af årets kunstner – eller rettere årets kunstnerpar – er lagt i hænderne på Finn Løkkegaard, som i snart 40 år har haft feriebolig ved Thorup Strand.

Tæt ved sommerhuset ligger et lille husmandssted, som fra 1958 var hjem og atelier for malerægteparret Anders Peter Simonsen og Ingeborg Thygesen frem til deres død i henholdsvis 1970 og 1986. Nogle vil måske huske skiltet til udstillingen i »Kostalden«, som tiltrak mange kunstinteresserede fra nær og fjern.

I dag bebos stedet af sønnen Andreas Simonsen og hustru, Lene. De to malere, der havde hver sit kunstneriske udtryk, var særdeles produktive og opnåede stor anerkendelse via udstillinger rundt om i landet og i Ingeborg Thygesens hjemland, Norge.

Læs hele artiklen i PDF-udgave med farvebilleder (skærmversion) (printversion)

———————————————————-

Han Herred Bogen 2007

Årsberetning fra Det Gamle Bibliotek / Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn
Af Dorthe Skall

Mødet mellem Knud Henriksen Gyldenstjerne og William Shakespeare
Af Else Pedersen

Scroll to Top