Indhold

Advent (Vær velkommen, Herrens år)
Aggersundsangen (Dér, hvor en bro går fra Himmerland)
A howe godt mi bette ti (Hjemm fræ)
Altid frejdig, når du går
Anna var i Anders kær (Ved rugskellet)
At lære er at ville
A trower, det er wor barndom (Han Herred – barndommens land)

Barndommens land
Befrielsen (En lærke letted, og tusind fulgte)
Blæsten går frisk over Limfjordens vande (Limfjorden)
Brovstsangen (På Han Herreds bakketop)
Børn er stærke frø, som spirer

Danmark, mit fædreland (I Danmark er jeg født)
Danmark, nu blunder den lyse nat (Den danske sommer)
December måned er her igen
Dejlig er jorden
Den blå anemone (Hvad var det dog, der skete?)
Den danske sang er en ung, blond pige (Modersmålsang)
Den danske sommer (Danmark, nu blunder den lyse nat)
Den kommer nu de røde æblers tid (De røde æblers tid)
Den signede dag med fryd vi ser
De nære ting (Dit sind flyver altid så viden omkring)
Der er altid et sted på jorden
Der er et yndigt land
Der er noget i luften
Der er så meget, der kan trykke (Livstræet)
Dér, hvor en bro går fra Himmerland (Aggersundsangen)
Der vokser blomster af dristig art (Hybenrosen)
De røde æblers tid (Den kommer nu de røde æblers tid)
De små børns smil (Jeg samler på de små børns smil)
Det er forår. Alting klippes ned (Hilsen til forårssolen)
Det er hvidt herude
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr
Det er så yndigt at følges ad
Det haver så nyligen regnet (Sønderjylland)
Det lysner over agres felt
Det var en lørdag aften
Dit sind flyver altid så viden omkring (De nære ting)
Du danske sommer, jeg elsker dig
Du er det fineste jeg ved (Sang til friheden)
Du gamla, du fria (Sverige)
Du kom med alt det, der var dig
Du skal plante et træ
Du skønne ø med lyng og blomsterflor (Ølandsangen)
Du, som har tændt millioner af stjerner
Du ved det sikkert allerinderst inde (Forårsdag)
Dybt hælder året i sin gang

Efterår (Skyerne gråne, og løvet falder)
Egnen ved Jammerbugten (Skønhed er gemt i så mange ting)
Endnu engang er sket et stort vidunder (Høstsalme)
En have (Jeg véd, hvor der findes en have så skøn)
En lærke letted, og tusind fulgte (Befrielsen)
En morgenstund med sol og blik (Flueliv)
En skål for den mø i blufærdige vår
En yndig og frydefuld sommertid (Kærlighedsrosen)
Er lyset for de lærde blot (Folkeoplysning)
Et bakket land med runde kæmpehøje (Hannæsland)
Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
Et lysfyldt forårs grønne skær (Lykke og sommerro)

Finland (Oi maamme, Suomi)
Fjerritslevs pris (Som en gylden streg sig snor)
Flueliv (En morgenstund med sol og blik)
Folkeoplysning (Er lyset for de lærde blot)
Forårsdag (Du ved det sikkert allerinderst inde)
Forårssolen med sin varme glød (Årstiderne)
Fred hviler over land og by
Færøerne (Tú alfagra land mítt)

Gid jeres håb og jeres gode drømme (Held og lykke)
Glitrende hav (Intet som hav og bølger kan drage)
Go’ nu nat, og gå nu lige hjem (Oven visse vande)
Grønland (Nunarput, utorKarssuángoravit)

Han Herred – barndommens land (A trower, det er wor barndom)
Han Herreds pris (I bøgenes vang)
Hanherredvalsen (Mellem Jammerbugts jamren og smil fra en fjord)
Han kommer med sommer, han kommer med sol (Storken)
Hannæsland (Et bakket land med runde kæmpehøje)
Hannæs – min hjemstavn (Mange smukke og sjældne steder)
Held og lykke (Gid jeres håb og jeres gode drømme)
Hilsen til forårssolen (Det er forår. Alting klippes ned)
Hjemme (Hvor mågerne skriger)
Hjemm fræ (A howe godt mi bette)
Hvad er det, min Marie (Til min Marie)
Hvad var det dog, der skete? (Den blå anemone)
Hvem sidder der bag skærmen (Jens Vejmand)
Hvergang en sommer igen kommer dragende (Sommerens ø)
Hvorfor går min elskede i regnen
Hvor mågerne skriger (Hjemme/Vendsysselsang)
Hybenrosen (Der vokser blomster af dristig art)
Hør den lille stær
Høstgildet (Marken er mejet, og høet er høstet)
Høstsang (Nu falmer skoven trindt om land)
Høstsalme (Endnu engang er sket et stort vidunder)
Høstvise (Nu er det atter tiden)

I bøgenes vang (Han Herreds pris)
I Danmark er jeg født (Danmark, mit fædreland)
I det spæde morgengry
Intet som hav og bølger kan drage (Glitrende hav)
I skovens dybe, stille ro
Island (O, Gud vors lands!)
I sne står urt og busk i skjul (Giv tid!)
I østen stiger solen op

Ja, vi elsker dette landet (Norge)
Jeg bærer med smil min byrde
Jeg drømte om atten svaner i nat (Visen om de atten svaner)
Jeg ejer både mark og eng
Jeg elsker den brogede verden
Jeg er havren, jeg har bjælder på
Jeg ka’ bedst med åbne vidder (Åbent landskab)
Jeg samler på de små børns smil (De små børns smil)
Jeg ser de bøgelyse øer
Jeg véd en lærkerede
Jeg véd et sted mellem hav og fjord (Sangen om Han Herred)
Jeg véd, hvor der findes en have så skøn (En have)
Jeg vil male dagen blå (Regnvejrsdag i november)
Jens Vejmand (Hvem sidder der bag skærmen)
Jert hus skal I bygge
Juletræet med sin pynt
Just hvor landet slår en bugt
Jyden han er stærk å sej
Jylland mellem tvende have (Rejse gennem Jylland)

Kald det kærlighed
Katinka, Katinka, luk vinduet op
Kom, maj, du søde milde
Kom og syng en enkel sang om frihed
Kærlighedsrosen (En yndig og frydefuld sommertid)

Lad os bære lyset ud
Lille glæde
Limfjorden (Blæsten går frisk over Limfjordens vande)
Livet er en morgengave (Noget om helte)
Livstræet (Der er så meget, der kan trykke)
Lykke og sommerro (Et lysfyldt forårs grønne skær)
Lystsejlads (Solen står op i brunt, anløbet sølv)

Mads Doss han war en kon koltringsknæjt
Majvisen (Se, det summer af sol over engen)
Mange smukke og sjældne steder (Hannæs – min hjemstavn)
Man si’r, at over skyerne er himlen altid blå (Tusind stykker)
Marken er mejet, og høet er høstet I (Høstgildet)
Marken er mejet, og høet er høstet II (Høstgildet)
Mellem Jammerbugts jamren og smil fra en fjord (Hanherredvalsen)
Midsommervisen (Vi elsker vort land)
Modersmålsang (Den danske sang er en ung, blond pige)
Mor Danmark, sæt dig i din stol (Mødrelandssang)
Mors rok (Spurven sidder stum bag kvist)
Mødrelandssang (Mor Danmark, sæt dig i din stol)

Nattergalen, kender du den
Noget om helte (Livet er en morgengave)
Noget om lige og skæve
Nordovst (Sneflokke kommer vrimlende)
Norge (Ja, vi elsker dette landet)
Nu er dagen fuld af sang
Nu er det atter tiden (Høstvise)
Nu er det længe siden
Nu er jord og himmel stille
Nu falmer skoven trindt om land (Høstsang)
Nu lokker atter de lange veje (Skærsliberens forårssang)
Nunarput, utorKarssuángoravit (Grønland)
Nu titte til hinanden
Når nu min verden bliver kold og forladt (Papirsklip)
Når vinteren rinder i grøft og i grav

O Færø, så fager (Tú alfagra land mítt)
O Gud, vors lands! (Island)
Oi maamme, Suomi (Finland)
Oven visse vande (Go’ nu nat, og gå nu lige hjem)

Papirsklip (Når nu min verden bliver kold og forladt)
På det jævne, på det jævne
På Han Herreds bakketop (Brovstsangen)

Regnvejrdag i november (Jeg vil male dagen blå)
Rejse gennem Jylland (Jylland mellem tvende have)
Sangen om Han Herred (Jeg véd et sted mellem hav og fjord)
Sang i det grønne (Velkommen i den grønne lund)
Sang for livet
Sang til friheden (Du er det fineste jeg ved)
Sat her i forvirringstiden
Se, det summer af sol over engen (Majvisen)
Se, hvilken morgenstund! (Svantes lykkelige dag)
Sensommersang (Septembers himmel er så blå)
Sensommervise (Æbler lyser rødt)
Se, nu stiger solen af havets skød
Septembers himmel er så blå (Sensommersang)
Skipper Clements morgensang (Skærm jeres hus med grav og planke)
Skuld gammel venskab rejn forgo
Skyerne gråne, og løvet falder (Efterår)
Skærm jeres hus med grav og planke (Skipper Clements morgensang)
Skærsliberens forårssang (Nu lokker atter de lange veje)
Skønhed er gemt i så mange ting (Egnen ved Jammerbugten)
Sneflokke kommer vrimlende (Nordovst)
Solen står op i brunt, anløbet sølv (Lystsejlads)
Som en gylden streg sig snor (Fjerritslevs pris)
Sommerens ø (Hver gang en sommer igen kommer dragende)
Sommersang i Han Herred (Som sidste år kom sommeren)
Som sidste år kom sommeren (Sommersang i Han Herred)
Spurven sidder stum bag kvist (Mors rok)
Stille hjerte, sol går ned
Storken (Han kommer med sommer, han kommer med sol)
Svantes lykkelige dag (Se, hvilken morgenstund)
Sverige (Du gamla, du fria)
Sønderjylland (Det haver så nyligen regnet)

Til min Marie (Hvad er det, min Marie)
Tú alfagra land mítt (Færøerne)
Tunge, mørke natteskyer
Tusind stykker (Man si’r, at over skyerne er himlen altid blå)

Ved rugskellet (Anna var i Anders kær)
Velkommen i den grønne lund (Sang i det grønne)
Velkommen lærkelil
Vendsysselsang (Hvor mågerne skriger)
Vi elsker vort land (Midsommervisen)
Vi pløjed’, og vi så’de
Visen om de atten svaner (Jeg drømte om atten svaner i nat)
Vort hjemlands Gud (O, Gud, vors lands!)
Vort modersmål er dejligt
Vort ældgamle land (Nunarput, utorKarssuángoravit)
Vær velkommen, Herrens år (Advent)
Vårt land, vårt land (Oi maamme, Suomi)

Æbler lyser rødt (Sensommervise)

Ølandsangen (Du skønne ø med lyng og blomsterflor)

Åbent landskab (Jeg ka’ bedst med åbne vidder)
Årstiderne (Forårssolen med sin varme glød)

Scroll to Top