Introduktion til sangbogen

Det er med stor fornøjelse, vi overgiver Han Herred Sangbogen til forhåbentlig flittigt brug i hjem, i skole, i forening, på arbejdspladsen, til fest – ja, hvor der overhovedet er anledning til at synge en sang om livet, fællesskabet, årstiden eller vort dejlige land. Og ikke mindst Han Herred – landet mellem hav og fjord.

Det har været udgivernes hensigt at finde det bedste frem fra vores egn: Nye såvel som kendte og elskede sange om Øster og Vester Han Herred – og samtidig lade Han Herreds blomstrende sang- og musikliv komme frem i lyset i form af de ikke specielt egnsprægede ting, som forfattere og komponister fra egnen bliver inspireret til i disse år. Valget har været svært – men vi håber, man overalt i Han Herred vil tage sangbogen til hjerte i forvisning om, at der er noget, der vedkommer folk i alle 23 sogne.

Hertil kommer et udvalg af de mange andre danske og nordiske sange, som man nødigt vil undvære, når man samles i folkelige sammenhænge. Som en hyldest til de nordiske venskabskontakter er samtlige nordiske landes nationalsange medtaget.

Følgende forfattere/oversættere og komponister har speciel tilknytning til Han Herred:

Niels Anesen, forfatter
Valdemar Bertelsen, førstelærer, Aggersund
Bjarne Nielsen Brovst, forfatter og højskoleforstander, Bredesande, Tranum
Freddy Cortes, pastor emeritus, Aggersund
Torben Ebbe, læge, Fjerritslev
Jens Fredborg, organist/pianist, Frøstrup
Ellen Amtoft Gregersen, kirkesanger, Frøstrup
Marie Kold Grishauge, Klim
Kirsten Tange Jørgensen, sognepræst, Kolding
Jakob Knudsen, valgmenighedspræst i Mellerup, søn af sognepræst Jens Lassen Knudsen, Aggersborg
Lillian Kristensen, sognepræst, Vesløs
Bent Lumholt, tidl. valgmenighedspræst i Klim, forfatter, Tøstrup
Bent Nygaard, gårdejer, Drøstrup
Kaj Pries, lærer og dirigent, Aalegaards Hede
Johan Skjoldborg, lærer og forfatter, Kollerup og Koldmose
Erik Strøm, arkitekt, Fjerritslev
Peter Andersen Toft, Hjørring, før Amtoft
Myrup Wadmann, gårdejer og musiker, Gøttrup Rimme

En stor tak til alle bidragydere fra Han Herred, det øvrige Danmark samt Norden. Særlig tak til Bent Rolighed for vignetter og til Finn Ringtved for omslagstegning.

Lokalhistorisk Samvirke
Gunnar Nielsen, formand

Han Herred Sangbogen redaktionsudvalg
Kurt Kristensen, Ida Larsen, Abel Nielsen, Frank Nielsen (formand), Kaj Pries, Johan Svaneborg og Ejgil Bodilsen

Scroll to Top