Han Herred Bogen 2013 – NORDJYSKE

Han Herred Bogen 2013 – NORDJYSKE

Historie med mennesker

●●●●●○

Af Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk

Han Herred Bogen adskiller sig som sædvanligt fra andre lokalhistoriske årbøger ved at være indbundet og usædvanlig smuk i sin grafiske produktion, som Fjerritslev Tryk har stået for.

Mange af artiklerne beskæftiger sig med personer: Else Marie Michelsen rister en rune over sygehuslæge Bent Danhøj, der døde i 2011. Han var noget ganske særligt, idet han beskæftigede sig med alt inden for sit fag.

Om et barsk og særpræget livsforløb beretter Eva Kristensen og Ejgil Bodilsen i deres artikel om Ellen Myrup, som fik børnelammelse og to år gammel en hjernesygdom, som medførte spastisk lammelse. Hendes liv er da historien om en ukuelig livsvilje og en lyst til at tage del i livets glæder.

Rita Rendow skriver historien om landets eneste lyngklædte mølle og Johan Casper Sørensen, mens Finn Løkkegaard fortæller om kunstmalerne Ingeborg Thygesen og Andreas Peter Simonsen, der i 1958 købte et husmandssted ved Thorup Strand.

En helt speciel person var Trine Madsen, som havde et pensionat ved Bulbjerg i 20´rne og 30´rne. Ellen Amtoft Gregersen skriver om denne på dialekt. Vidunderligt!

Hold den i hævd. Kniber det med at forstå den, er der en version på rigsdansk.

Jens Korsbæk genopfrisker sine særprægede soldaterminder, mens Ingvard Jakobsen skriver om besættelsestiden på Hannæs og organiseringen af modstandskampen. Igen er mennesket i centrum – og det er der, alting begynder og ender:

Vi interesserer os for mennesket bag det hele, og det er da også mennesker, der er igangsættere i alle bogens andre artikler om hjælperklassen i Torslev og egnssamlingerne.

Og det er initiativrige mennesker, der er årsagen til, at en bog som denne ser dagens lys.

Læs anmeldelsen som avisudklip her

Bente Kristensen Ingvard Jakobsen & Ejgil Bodilsen: ”Han Herred Bogen 2013”
240 sider, 290 kr.
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Scroll to Top