Han Herred Bogen 2007 – FagBogInfo

Han Herred Bogen 2007 – FagBogInfo

Han Herred Bogen 2007. Lokalhistorisk årbog for Øster og Vester Han Herred. 223 sider, 17,5 x 24,5 cm. Ill: 188 fotos, 6 tegninger, 2 kort. Pris kr 250,00 (ib.). [Udgivet 2006]

Indeholder en række artikler, der belyser områdets historie. Artiklerne varierer stærkt i både tid, sted og emnevalg fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Allerførst får vi en smagsprøve på Han Herred-målet i form af en tælleremse, som Gudrun Kjelstrup Kappel husker fra sin opvækst i Klim.

Dernæst beretter Severin Brøndum (1896-1961) om sin skoletid i Husby og første tjenesteplads i Borredige ved Aggersund i begyndelsen af 1900-tallet. Første del af Severin Brøndums beretning blev bragt i Han Herred Bogen 2002.

Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jakobsen har i den følgende artikel redigeret Adolf Gregersens (1899-1984) erindringer, nedskrevet 1974-78. Han fortæller jævnt og muntert om et spændende liv som familiefar, bonde og aktiv samfundsborger i Vesløs.

Anthon Holm giver i sin artikel en detaljeret beskrivelse af både dagligdag og dramatiske begivenheder under den tyske besættelse 1940-45 i området Ellidsbøl-Vust.

Rita Rendow har samlet materiale til en beskrivelse af Slettegaard, den gamle adelsgård ved Hjortdal. “Slettegaard er naturskønt beliggende i Hjortdal Sogn, og dens historie kan føres meget langt tilbage i tiden.” Gårdens historie følges fra 1450 til 1990’erne.

Poul Frandsen fortæller minder om familievirksomheden Slagter Frandsen i Fjerritslev.

I denne årgang af Han Herred Bogen begynder en artikelserie om herregården Aagaard nær Fjerritslev, der i mindst tre århundreder var i Gyldenstjernernes besiddelse. Ingvard Jakobsen har redigeret et omfangsrigt stof i en artikel om Gyldenstjernerne på Aagaard 1355-1627, og Else Pedersen supplerer historien ved at fremdrage en interessant detalje, nemlig Knud Henriksen Gyldenstjernes (1575-1627) møde i 1592 med dramatikeren William Shakespeare under et besøg i England. “Historiens glemsel har stadig ikke lagt sit slør over mødet mellem disse personer. Nu – mere end 400 år efter – oplever vi stadig navnet Gyldenstjerne i dramaet om Hamlet.”

Ketty Johansson giver et indblik i daglivet på Gundestrupgaard, som indtil udstykningen til mindre husmandsbrug var en betydelig gård i Skræm Sogn.

Folmer Møller fortæller om julens traditioner fra barndomshjemmet i Bejstrup – om juleforberedelser, juleaften, julegaver, juledagene, nytårsaften. Det er erindringer om jul og nytår under anden verdenskrig.

Tage Møllers artikel handler om Kokkedals Mølles glorværdige æra fra o. 1800 og frem til 1951.

Arne Sloth Kristoffersen bidrager med en dokumentation af en af de lokale skæbner fra anden verdenskrig, nemlig Brovst-drengen George Mac Donald, som meldte sig på tysk side og omkom på Østfronten i 1944. Man kan “gisne om, hvad der fik George til at melde sig til tysk krigstjeneste. Sandsynligvis var det for at slippe væk fra personlige og arbejdsmæssige problemer og dermed ønsket om en ny start på tilværelsen.” Hans skæbne belyses gennem en brevveksling – breve “hvis indhold viser en helt anden side af George end den problemfyldte unge mand, som beboerne i Brovst kendte, og som blev hans eftermæle.”

I en artikel om Lerup Kirke fortæller kirkens præst John Kristensen en spændende historie om døbefonten, og indvier os samtidig i nogle historiske teorier om keltiske kristne og katolikker. “Katolikkerne var meget bevidste om at slette sporene efter den kirke, der var før, og de gjorde det for så vidt med god samvittighed, fordi de anså de keltiske kristne for de argeste kættere, værre end nogen hedning, men set med historiens briller er det faktisk rigtigt at sige, at det ikke var Ansgar, der bragte kristendommen til Danmark. Derimod tvangskatolicerede han, med de gendøbte kongers hjælp, den kirke, som allerede var her, og som måske endda på det tidspunkt talte størstedelen af befolkningen.” På grundlag heraf fortæller artiklen om døbefonten og dens brede billedfrise der “både fortæller lokalhistorie og fortæller om den herskende teologi i overgangsfasen mellem den keltiske og romanske kristendom.”

Axel Engberg Pallesen giver en beskrivelse af våbenmodtagelser udført af Øland-Halvrimmen-gruppen under besættelsen. Hovedvægten er lagt på nedkastningspladsen ‘Boje’ – “den plads, der ved en enkelt nedkastning natten mellem 11. og 12. april 1945 modtog det største antal containere under hele besættelsestiden – nemlig 46 styk – og tilmed gennemført uden uheld eller tab af menneskeliv.”

Bente Kristensen slutter med et portræt af Årets Kunstner, keramikeren Birthe Sahl, Halvrimmen, som blandt andet har udført udsmykningsopgaver for adskillige kirker i Han Herred.

Sidst i bogen bringes et udvalg af lokalhistoriske billeder, en oversigt over årets begivenheder i Han Herred, beretninger fra de lokalhistoriske foreninger, adresseliste mv.

Uddrag af indhold

Tælleremse (af Gudrun Kjelstrup Kappel). Fræ mi bette ti – skoleliv og første tjenesteplads (af Severin Brøndum). Et spændende liv på Hannæs – erindringer af husmand Adolf Gregersen (ved Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jakobsen). Livet i Vust under den tyske besættelse 1940-45 (af Anthon Holm). Slettegaard – en gammel adelsgård i Hjortdal Sogn (af Rita Rendow). Familien Slagter Frandsen, Søndergade 6 i Fjerritslev (af Poul Frandsen). Gyldenstjernerne på Aagaard 1355-1627 (ved Ingvard Jakobsen). Mødet i 1592 mellem William Shakespeare og Knud Henriksen Gyldenstjerne (af Else Pedersen). Dagligliv på Gundestrupgaard for 100 år siden (af Ketty Johansson). Min barndoms jul i 1940’erne (af Folmer Møller). Kokkedals Mølle (af Tage Møller). George Mac Donald – fra USA via Brovst til Østfronten (af Arne Sloth Kristoffersen). Døbefonten i Lerup Kirke fortæller historie (af John Kristensen). Nedkastningspladsen ‘Boje Didriksen’ på Øland – om modstandsbevægelsen i Øland-Halvrimmen (af Axel Engberg Pallesen). Kunsthåndværker Birthe Sahl (af Bente Kristensen). Det Gamle Album. Årets gang i Han Herred (af Ejgil Bodilsen). Årets gang i de lokalhistoriske foreninger.

www.fagboginfo.dk

Scroll to Top