Flugten fra Riskærgaard på Thorup Holme

Riskærgaard
Riskærgaard

Af Hans Rolighed

Uddrag af kapitet »Da Henriette Riskær Steffensen blev jaget af tyskerne i Han Herred efter at have læst Kaj Munks ’Niels Ebbesen’« fra bogen »Fra det nordjyske under besættelsen – Fremtiden gror af dyre minder«, Forlaget Krejl, Løgstør, 1993

Henriette Riskær Steffensen var en kendt person overalt i Danmark, idet hun hver morgen i radioen ledede kvindegymnastikken. Denne opgave havde hun i ikke mindre end 43 år. Fra 1933 til 1976.

Det var på grund af hendes arbejde ved Danmarks Radio under krigen, at hun måtte flygte fra tyskerne. Først fra Radiohuset, senere fra sit skjulested i Han Herred, da tyskerne omsider her fandt hendes skjulested.

Som mange véd, var radioen et af de første etablissementer, tyskerne beslaglagde 9. april 1940. Tyskerne overvågede radiostudierne døgnet rundt og anholdt enhver, der ikke imødekom deres krav.

Det var altså nu farligt at arbejde på Danmarks Radio, men de, der forlod jobbet, kunne påregne at blive taget til fange af tyskerne, idet en rømning fra Statsradiofonien blev betragtet som sabotage.

Mange af de gode medarbejdere forlod nu radioen – heriblandt Henriette Riskær. Nogle tog til Sverige og nogle til London

Henriette Riskær rejste først til nogle venner på Sjælland. Herfra blev det arrangeret således, at hun sammen med sin hushjælp, Inger Fredskild, og sine tre små piger (8, 5 og 1 år) med tog rejste til Han Herred – »Riskærgaard« i Thorup Holme. Riskærgaard ejedes dengang af to nu afdøde fastre, nemlig Margrethe og Kirsten Riskær.

Henriette Riskær og pigerne slog sig nu ned på gården. Den ældste af pigerne kom straks til at gå i skole hos lærer Davidsen i Vust Holme Skole.

En fornøjelig og god ting må indskydes her. Nemlig at næsten hele egnens befolkning godt vidste, at Henriette Riskær fra morgengymnastikken i radioen boede i Thorup Holme. Hun blev hurtigt kendt af folk. Hun deltog i møder, var i kirke og til fester. Hun har flere gange udtalt, at hun næsten ikke kunne forstå, at der var krig i verden. I Thorup Holme var der dog så fredeligt.

Hen på vinteren i 1945 blev Henriette Riskær opfordret til at underholde ved et møde i Vust Friskole. Her skulle hun læse det dengang forbudte skuespil af Kaj Munk »Niels Ebbesen«. (Her mener jeg tydeligt, at man kan forestille sig, at vustboerne nu var godt trætte af krigen og i særdeleshed af tyskerne. Man ville gerne underholdes af ægte dansk. Man ville gerne underholdes af Henriette Riskær).

Tyskerne opholdt sig tæt ved Vust Friskole, og dagen efter mødte de talstærkt op på »Riskærgaard« for at anholde Henriette.

Hjælpsomhed, dristighed og et stigende had til tyskerne bevirkede, at mange mennesker fra Klim og fra Thorup og Vust nu hurtigt alle stod sammen for at redde Henriette og hendes tre små piger fra tyskerne.

Søren Bach, der dengang var 17 år, fortæller: »Jeg var ved at læsse møg ved mine forældres gård, da tyske officerer pludselig gjorde holdt og spurgte om vej til »Riskærgaard«. Min første tanke var,« fortæller Søren Bach videre, »at disse slyngler skal ikke bare køre ud og hente Henriette, og derfor viste jeg dem ad snørklede veje i modsat retning af »Riskærgaard«. Straks de var kørt, ilede jeg til telefonen og fik meldt: Henriette skal væk – tyskerne kommer!«

Den 17-åriges snarrådige handlemåde bevirkede nu, at få minutter herefter var Henriette iført gummistøvler på flugt ud over markerne fra en frokost i Holmegaard.

Et stort held for den eftersøgte var, at da tyskerne omsider ankom til »Riskærgaard«, kunne fastrene under pres kun sige, at Henriette var til frokost hos naboerne (der hvor Tove og Jørgen Sønderhaven senere boede). Tyskerne fik nu forstærkning. I alt mødte 14-16 mand op. Der blev undersøgt overalt, og den ene faster blev taget med og indsat i fængsel i Aalborg. Der blev holdt vagt ved gården og dens telefon i otte dage, og ved vigtige indfaldsveje anbragtes ekstra vagtposter, så al færdsel grundigt kunne kontrolleres.

Men Henriette Riskær og egnens befolkning. Efter en flugt ud over markerne og overnatninger på et par afsides gårde blev Henriette hjulpet til Mors.

Man var dog bekymrede for, at tyskerne skulle tage den ældste af Henriettes piger. Hun var på dette tidspunkt otte år. Men nogle unge mennesker sørgede for, at hun ret hurtigt blev smuglet til Mors til sin mor.

Til stort held søgte man netop en lærer i Gullerup Friskole på Mors, og denne stilling fik Henriette Riskær – i øvrigt uden at folk fandt noget mærkeligt heri. Men naturligvis var Henriettes navn igen ændret.

Samtidig med at tyskerne i Thorup Holme anholdt den ene af fastrene, anholdt de også en af de kendte og afholdte vustboere, nemlig gårdejer og sognerådsformand Niels Møller Holm. Måske tyskerne herved ville understrege alvoren af »operationen«. Men efter at disse to mennesker flere gange i fængslet i Aalborg havde været i forhør, blev de efter ca. en uge begge løsladt.

Efterskrift

Lektor og gymnastikpædagog Henriette Riskær Steffensen, Frederiksberg, døde i 2003, 95 år. Henriette Riskær Steffensen stod fra 1933 til 1976 – igennem 43 år – for radioens særdeles populære gymnastikudsendelser for kvinder. Hun var uddannet cand.mag. i tysk og gymnastik og virkede igennem mange år som lærer ved Christianshavns Gymnasium. I sine sidste arbejdsår underviste hun ved Nathalie Zahles Gymnasium. Henriette Riskær Steffensen skrev en række bøger om gymnastik og var i en årrække formand for Gymnastiklærerforeningen.

Kristeligt Dagblad 30. april 2003

Scroll to Top