Bevægende mindestunder i Tranum Klitplantage

Squadron Leader Robert Hylands og borgmester Mogens Gade løfter det britiske flag. Foto: Ejgil Bodilsen
Squadron Leader Robert Hylands og borgmester Mogens Gade løfter det britiske flag. Foto: Ejgil Bodilsen
Reportage og taler fra afsløring af to mindesten for seks engelske flyvere, der omkom under tysk beskydning 13. august 1940

Det blev på alle måder en smuk og værdig begivenhed, da to mindesten til ære for seks faldne engelske flyvere blev afsløret i Tranum Klit i Han Herred 13. august 2013.

Det skete på 73-års dagen for et mislykket engelsk angreb på Aalborg Lufthavn, Fliegerhorst Aalborg West, som var af høj strategisk vigtighed for den tyske besættelsesmagt. Samtlige 11 engelske Blenheim-bombefly blev skudt ned eller måtte nødlande, og 20 ud af i alt 33 besætningsmedlemmer mistede livet i den ulige kamp mod tyske Messerschmidt-fly og antiluftskyts 13. august 1940.

I et forsøg på flugt nåede to af de 11 Blenheimere ind over Tranum Klit, før maskinerne styrtede ned med et par kilometers afstand, og begge besætninger på hver tre engelske flyvere blev fundet dræbt. Sammen med de 14 andre omkomne fra det mislykkede bombetogt blev de begravet under fuld tysk honnør på Vadum Kirkegård nær Aalborg tre dage senere.

Mange lokale beboere overværende sceneriet dengang i 1940, og den dramatiske hændelse har til stadighed fyldt meget i den fælles hukommelse om besættelsestiden. Tranum Klitplantage hører under Naturstyrelsen Vendsyssel, og nedskydningen har ofte været omtalt af naturvejlederne på guidede ture i området, ligesom de lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose har været opmærksomme på at fastholde erindringen om begivenhederne, der fandt sted i deres distrikt.

Tanken om at sætte et varigt minde om de seks engelske ofre tog form, og sognegrupperne gik i gang med at realisere projektet. Det førte til et frugtbart samarbejde med såvel Naturstyrelsen som Jammerbugt Kommune om rydning, tilgængelighed og informationstavler på nedstyrtningsstederne, ligesom der via den engelske ambassade blev etableret kontakt med The Denmark Team, som består af nogle få personer, der ulønnet varetager The Commonwealth War Graves Commission’s interesser her i landet. Initiativtagerne mødte også stor velvillighed hos lokale virksomheder, der trådte til som sponsorer i forbindelse med udvælgelse, udformning, transport og opsætning af de to mindesten.

Over to hundrede fandt vej til mindehøjtidelighederne, som begyndte ved Rødhusvejen, hvor stenen med navnene på besætningen fra Blenheim IV T1934 lå tildækket med Union Jack.

Der blev indledningsvis holdt taler ved skovrider Jesper Blom Hansen, sognegruppeleder Lillian Carstensen, historiker Julian Horn fra Wartime Watton Museet i England, borgmester Mogens Gade samt Ole Rønnest, der er forfatter til bogen »Den dømte eskadrille«, som netop beskriver hændelserne 13. august 1940. Rønnest medbragte også et lommeur, der blev fundet på en af de omkomne.

Gennemgående blev det fremhævet, at disse seks engelske flyvere satte livet på spil, for at vi her i Danmark og det øvrige Europa kunne få den frihed, vi nyder godt af i dag.

Selve afsløringen af mindestenen blev foretaget af borgmester Mogens Gade sammen med John Lart, der er nevø til piloten på det nedskudte fly, Edward Lart. De to øvrige omkomne på dette fly var Maurice H. Gillingham og Augustus S. Beeby. Efter et minuts stilhed og fanehonnør fra Forsvarsbrødrene, Hjemmeværnet og Flyvevåbnets Soldaterforening spillede organist Henrik Skøtt »The Last Post« på trompet. Sluttelig blev der nedlagt kranse fra både engelsk og dansk side.

Dagens store overraskelse var en æresbevisning fra Air Transport Wing Aalborg, som lige efter afsløringen af stenene lavede en overflyvning med fire T-17 fly i formationen »The Missing Man«, der symboliserer en falden kollega.

Ceremonien og æresbevisningen gentog sig ved afsløringen af den anden mindesten nær krydset Sandmosevej/Udholmvej, hvor den engelske tale blev holdt af stabsofficer Robert Hylands fra Royal Air Force. Højtideligheden her gjaldt pilot Clive W. Wigley samt Arthur H. Patchett og Archibald F. Morrison, der til sammen udgjorde besætningen på Blenheim IV R3913.

Afsløringen af de to mindesten føjer sig smukt ind i det igangværende Projekt Besættelsestidens Han Herred, hvor lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, museer, arkiver og enkeltpersoner i regi af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har sat sig for at samle og formidle oplysninger om alle facetter af denne vigtige epoke i historien. Netop i Han Herred – herunder Bulbjerg, Slettestrand og Aggersund – er sporene af den tyske tilstedeværelse 1940-45 særlig tydelig.

Læs talerne fra mindehøjtidelighederne her …

Se flere billeder her …

Se video her …

Artikel fra bladet »Modstandskampen 1940-45« september 2013

Scroll to Top