Gårde og huse på Hannæs

Ingvard Jakobsen

Ingvard Jakobsen: Gårde og huse på Hannæs

Ejendomme i Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild sogne, der har været strøgods, ejet af større og mindre godser og præstegårde m.m., fæstere, ejere og udstykninger. Ca. 70 gård- og hushistorier fra 1500-tallet til 2013.

Udgivet i 2014 af Forlaget Knakken, Thisted

Læs bogen i pdf-udgave her

Bogen kan også købes i papirudgave ved henvendelse til Lokalhistorisk Arkiv Thisted
på telefon 99 17 28 43 eller forfatteren på telefon 97 99 35 08

Scroll to Top