Skorsten og tag blev medtaget under engelsk angreb på tysk lyttepost

Af Ole Rønnov Græbild
olegraebild@gmail.com

Jeg bor i et husmandsted, beliggende Bredesande 4, 9460 Brovst. Ejendommen, som den fremstår i dag, er opført i 1937.

Nabo mod syd er aktieplantagen, som delvis består af tilplantede indlandsklitter, hvoraf de højeste danner skel mod min ejendom.

Følgende beretning fra besættelsestiden gengives efter hukommelsen fra min, nu desværre afdøde, nabo Mogens Christensen, Klithuse Møllegaard, Klithusevej 26, der på tidspunktet var en ung mand.

På ovennævnte indlandsklitter etablerede tyskerne under anden verdenskrig en lyttepost med det formål at varsko Aalborg Lufthavn om flyangreb fra englænderne, der benyttede denne flyverute fra England mod Aalborg.

Normalt var lytteposten bemandet med en blanding af ældre og meget unge tyske soldater, der i krigens sidste år stod ved Klithuse Møllegaards vinduer og i bryggerset og lyttede til den engelske radios udsendelser.

På et tidspunkt udnævnes en ung, ivrig tysk befalingsmand til chef for lytteposten. Han anså det åbenbart for sin pligt, ved det første angreb han oplevede, at tage kampen op mod flyene med sin maskinpistol.

Dette blev bemærket af en jagerpilot, der vendte sin fly 180 grader rundt og indledte et angreb på lytteposten. Piloten åbnede desværre ild for tidligt, idet skorstenen og en del af taget på min ejendom blev et af krigens mange uskyldige ofre.

Der blev ikke senere afgivet skud fra lytteposten, hvorfor det må antages, at den unge befalingsmand blev en erfaring rigere.

Er det for sent at ansøge om krigsskadeerstatning?!

Scroll to Top