Han Herred Bogen 2012 – NORDJYSKE

Han Herred Bogen 2012 – NORDJYSKE

Det var en anden tid …

●●●●○○

Af Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk

Den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred er som altid et smukt udstyret skrift.

Lærer Ingvard Jakobsen skriver om Johan Skjoldborg og Han Herred. Hans 150-års fødselsdag må naturligvis markeres. Jakobsen redegør for slægtsforholdene og inddrager anekdotisk stof og når pænt rundt om forfatterskabet og Skjoldborgs omtumlede tilværelse.

Herrnhuterne, som i Danmarks bedst er kendt gennem Brødremenigheden i Christiansfeld, men sognepræst Lone Olsen gør i sin gennemgang af Øsløs Kirke opmærksom på denne pietistiske bevægelses betydning i Hanherrederne.

Ud over disse mere specifikke artikler er der mange spændende indlæg, der knytter sig til den enkelte borgers liv: Ole Frandsen mindes i skoletid i Øster Svenstrup under besættelsen: skolestuens indretning, stavning, frikvarteret ? det hele er med og tegner et solidt billede af den tids pædagogik og kontante indlæringsformer, men pointerer også lærerpersonlighedens betydning for eleverne.

Årets kunstner er maleren Ruth Berg, Klim Strand. Hun beretter levende om sit liv i en familie af kunstnere.

Om et muntert og afvekslende liv som gøgler, pedel, brandmand og meget mere fortæller Hans “Brøndborer” Kristensen, mens Inger Tronborg rister en rune over slagter Lars Jepsen fra Brovst, og lærer Frede Rødbro fortæller om sin morfar, redningsmand og fisker Niels Hansen Kollerup.

Redaktionen har været i de gamle album og fundet en række gamle fotografier frem. Hver for sig fortæller disse fotos en historie og viser en tid og dens miljø: her er bl. a. folkedansere fra ca. 1930 og interiør fra manufakturhandlen i Torslev Købmandsgård 1905.

Endelig gøres året op: Hvad sket der af stort og småt i Han Herred i det forgangne år?

Redaktionen har fint afbalanceret forholdet mellem de direkte fagorienterede artikler og de mere folkelige, der har deres store fordel i, at de giver et umiddelbart indtryk af en svunden tid.

Scroll to Top