Han Herred Bogen 2010

Han Herred Bogen 2010. Omslag: Tinghuset og Dommerkontoret i Fjerritslev. Foto: Mattias BodilsenForord · 7
Styrelsens årsberetning 2008-09

Kirken i redningshuset – Lild Strand Kirke · 11
Af Ellen Amtoft Gregersen

Tre fine remser · 18
Af Henning Thrane

Just Hedes standur · 21
Af Gudrun Kaspersen

Øsløs Forsamlingshus 1909-2009 – De første 100 år · 23
Af Ingvard Jakobsen

Et rejseminde – Ludvig Bøgeskovs besøg hos Ane Marie Rotbøl i Vester Thorup 1877 · 43
Af Jørgen Ugilt Jensen

Redningsstation Torup Strand 1857-1900 · 56
Af Finn Løkkegaard

En underfuld redning · 71
Af Chr. Kjelgaard

Barndommens gade – Fjerritslev set med barneøjne · 76
Af Trine Svestad

Elev på Fjerritslev Private Mellem- og Realskole 1946-50 · 88
Af Asger Andersen

Min mor – Kristine Marie Jensen · 106
Af Elin Nielsen

Jens Møller – en landbrugspionér i Haverslev · 117
Af Valdemar Møller

Bedstemors og Bedstefars husmandssted på
Nørre Skovsgaard · 2. del · 126
Af Helen Jepsen

En beretning fra krigen 1848-50 · 143
Af Christen Sørensen (Snedker)

Brovst som arbejderby · 149
Af Arne Sloth Kristoffersen

En skruebrækker kommer til Brovst i 1935 · 160
Af Elmer Østergaard

Sønder Økse og Hjortdals stærke og driftige købmænd · 165
Af Poul Stillits

Erindringer fra min drengetid på Øland 1950-54 · 176
Af Frode Jensen

Klaveret sidder i hjertet
Portræt af en ung komponist og musiker med et alsidigt repertoire · 181
Af Bente Kristensen

Det Gamle Album · 185
Billeder fra Han Herreds 23 sogne

Årets gang i Han Herred 2008-09 · 185
Af Ejgil Bodilsen

Liv i Lokalhistorien · 218
Årets gang i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Træf Han Herred 2009 · 222
Af Hans »Brøndborer« Kristensen

Årets gang i de lokalhistoriske foreninger · 223
Af foreningernes formænd/kontaktpersoner

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred · 236
Adresser, telefonnumre m.v.

 

Ny, spændende flyv’tur fra vest til øst
– 15. udgave af Han Herreds lokalhistoriske årbog er på gaden

Vi ta’r os en flyv’tur fra vest til øst.
Dér ligger vort land mellem to slags kyst.
Vi starter ved Bulbjerg,
skønt havluft gør kuldskær,
så varmer synet vort bryst.

Han Herred Bogen 2010 byder igen på en spændende kulturhistorisk rejse med mange mellemlandinger på turen gennem det langstrakte herred.

Vi lægger ud med årets kirke, som vel nok er den mest ejendommelige i hele landsdelen, nemlig det tidligere redningshus i Lild Strand, som blev ombygget sidst i 1940’erne og indviet til sit nuværende formål palmesøndag i 1950. Ellen Amtoft Gregersen, der gennem mange år har været kirkesanger i pastoratet, fortæller ikke blot om kirkebygningen, men vi får også et par vandrehistorier og virkelige hændelser, der knytter sig til Han Herreds yderste bebyggelse mod Vesterhavet.

Henning Thrane, der havde sin gang som frimenighedspræst på Hannæs for 50 år siden, var – og er – en god iagttager af egnens folkesjæl. I et lille indlæg introducerer han Inger Krogsgaard, som havde en sjælden evne til at suge til sig fra de ældre generationer og fortælle det videre til de yngre. Tre fine remser, som Inger Krogsgaard har gjort lykke med om og om igen, bliver hermed sat på tryk.

I det vestligste Han Herred levede frem til 1840 en gårdejer og urmager ved navn Just Hede. Han fremstillede smukke standure, hvoraf ét har stået i Frøstrup helt frem til vore dage. Gudrun Kaspersen, der er tilknyttet lokalarkivet i Frøstrup, giver os et indblik i dette stykke kulturhistorie og efterlyser i øvrigt folk, der har lyst at forske videre i Just Hedes slægt og urmagervirksomhed.

Øsløs Forsamlingshus har netop rundet de 100 år, og Ingvard Jakobsen, medredaktør af Han Herred Bogen, står for en indgående redegørelse for forsamlingshusets tilblivelse i 1909 – som var et kriseår på grund af købmand Diges fallit – og udviklingen frem til i dag, hvor huset fremstår udvidet og nyistandsat og fortsat er en af søjlerne i lokalsamfundet. Artiklen giver desuden et godt billede af mangfoldigheden i kulturlivet på Sydhannæs.

Vi flyver nu over Vejlerne til Vester Thorup, hvor vi får højskolemand og præst Ludvig Bøgeskovs hjertelige beskrivelse af et besøg hos den livskloge Ane Marie Rotbøl i 1877. Jørgen Ugilt Jensen har fremdraget historien fra et avisarkiv og påpeger i samme forbindelse den betydning, højskolebevægelsen fik for mange unge i Ane Marie Rotbøls samtid – ja, for udviklingen af åndslivet på egnen i det hele taget.

Med Han Herreds beliggenhed ved Jammerbugten siger det sig selv, at kystredningsvæsenet har spillet en stor rolle i den lokale historie. Historiker Finn Løkkegaard, der har feriehus i Thorup Strand, har sat sig for at dokumentere forholdene omkring redningsstationens etablering i 1857 og udvikling frem til 1900 – en periode, som bød på mangt et tragisk skibsforlis langs den vanskelige kyst. Der planlægges en fortsættelse om redningsvæsenet i 1900-tallet, hvor især fiskeriet fik gavn heraf.

Chr. Kjelgaard fra Vester Svenstrup har skrevet en gribende, autentisk beretning om tre unge fiskere, der nær havde sat livet til under en januarstorm i 1913. I dette tilfælde blev det lokale redningsvæsen ikke involveret – alligevel reddede de sig i land på underfuld vis. I deres nød bøjede de knæ og bad. »Vi vidste ikke bedre, end at vi var tre i båden. Men da vi havde bedt, følte vi tydeligt, at vi var fire,« fortalte de reddede bagefter. Niels Røgild, barnebarn af Nørthorupgaard, har leveret historien.

Fra havet søger vi ind i landet og planter fødderne på fortovsfliserne i Fjerritslev, hvor Trine Svestad tager os med ind i barndommens gade, Nørregade, i 1940’erne. Her udfoldedes et trygt og privilegeret barndomsliv med forældre, søskende og legekammerater, og vi får et glimrende indblik i de sociale relationer mellem de bedrestillede familier i byen. Faderen, Søren Mortensen, var anden generation i herretøjsforretningen IP Huset i Vestergade.

Fjerritslev Realskole – og ikke mindst dens energiske leder, pastor Ussing – var en institution i Han Herred gennem et halvt århundrede, og for første gang i årbogens levetid inviteres vi med inden for murene på realskolen. Asger Andersen, der voksede op på Aagaards Mark, Lejrmarken, i Kettrup Sogn, bidrager med en fin beskrivelse af dette specielle skolemiljø – undervisningen, lærerne og traditionerne – så rigtig mange læsere vil kunne nikke genkendende hertil.

Elin Nielsen, der blev født i Vust i 1931 og i dag bor i Sverige, sætter i artiklen »Min mor« et minde om Kirstine Marie Jensen, der på enestående vis – og hjulpet på vej af en stærk vilje og retfærdighedssans – klarede sig gennem 1930’ernes krise som enlig forsørger for tre børn. Hver femøre måtte vendes, og nattetimerne ofte tages i brug, for at familien kunne opretholde en værdig tilværelse, og børnene kunne få en uddannelse.

Vi befinder os nu i fjordegnene og stifter her bekendtskab med en af pionérerne på det landbrugsfaglige område i Han Herred. Valdemar Møller fortæller om sin far, Jens Møller, som en lang årrække drev Haverslev Vestergaard og bestandig var optaget af nye afgrøder og dyrkningsmetoder. Herunder opfandt han i samarbejde med andre gode folk en kartoffeloptager, som blev sat i masseproduktion og vandt stor anerkendelse over hele landet.

Helen Jepsen tager tråden op fra sidste års udgave af Han Herred Bogen og fortæller videre om hverdagsliv og højtidsstunder på bedsteforældrenes husmandssted på Nørre Skovsgaard. Skildringen har så stor en rigdom på deltajer, at man virkelig føler sig hensat til køkken, stue, stald og have på Nørre Skovsgaard 50 i midten af det forgangne århundrede.

I årets udgave får vi også lejlighed til at opleve danmarkshistoriens vingesus, idet vi ved hjælp af Christen Sørensen Snedkers dagbog tages med ud på slagmarken under treårskrigen 1848-50. Beretningen slutter med den berømte sejr over den tyske fjende under udfaldet fra Fredericia-fæstningen 6. juli 1849. Christen Sørensen Snedker var hjemmehørende i Tranum Sogn, og Sigaard Jensen har bidraget med historien.

Ingen steder i Han Herred har været præget af arbejderkultur og klassemodsætninger som Brovst. Arne Sloth Kristoffersen, der voksede op i stationsbyen i 1940’erne og 1950’erne, er i gang med et større værk om Brovst som arbejderby og giver os her i Han Herred Bogen en kort introduktion hertil, herunder de 466 dages strejke i midten af 1930’erne, hvor der tegnes et portræt af konfliktens to hovedpersoner, maskinfabrikant C.O. Jensen og fagforeningsformand Thorvald Holm.

Arbejderartiklen suppleres af Elmer Østergaard, hvis far tog strejkeramt arbejde på C.O. Jensens Maskinfabrik og mod sin vilje udsatte familien for grove chikaner fra omgivelserne. Familien kom fra Løkken og fik anvist en af C.O. Jensens arbejderboliger, som de strejkende måtte fraflytte. Ved hjælp af sin dygtighed og sit opfindergén blev faderen dog en både anerkendt og respekteret person i Brovst.

Poul Stillits, som tidligere har berettet om sin opvækst i Sønder Økse, fortæller denne gang om to af Han Herreds kendte købmandsfamilier, som på hver sin måde fik stor betydning for ham. Købmand Aksel Kornum boede lige over for barndomhjemmet i Sønder Økse og hjalp den unge Poul til at få en læreplads hos svogeren Peder Albrechtsen i Hjortdal. Vi får et fint billede af et travlt miljø, som også indebar kundebesøg hos ferierende berømtheder.

Frode Jensen tager os med til barndommens Øland og beskriver i ord og stregtegninger den rigdom af fugle-, dyre- og planteliv, der herskede på halvøen før afvandingens tid. »Hvor er jeg glad for, at jeg netop blev født på Øland! De naturoplevelser og de synsindtryk, jeg som dreng fik her, har jeg aldrig glemt,« siger Frode Jensen.

Vi slutter med et besøg hos organist, pianist og komponist Christian Vestergaard Nielsen. Han bor i Halvrimmen og spiller hver uge til gudstjenester i Langeslund og Oxholm kirker. Men »klaveret sidder i hjertet«, erklærer Christian, som ofte optræder med sin musik, herunder på Bratskov. Bente Kristensen, medredaktør af Han Herred Bogen, har tegnet portrættet af årets kunstner.

I øvrigt indeholder årbogen traditionen tro formandsberetning fra Lokalhistorisk Samvirke, årsberetninger fra de lokalhistoriske foreninger, arkiver og museer, ligesom året 2008-09 sættes i relief ved hjælp af klip fra de lokale aviser. Endelig er der det velkendte billedalbum med bidrag fra hver af Han Herreds 23 sogne.

En stor tak til sognegrupper og foreninger for jeres opbakning til Han Herred Bogen – herunder medvirken til salg og distribution – tak til redaktionskolleger, redaktionsudvalget, salgsgruppen og Fjerritslev Tryk for dejligt samarbejde, tak til styrelsen for Lokalhistorisk Samvirke for den tillid, I viser redaktionen, og tak til Sparekassen Vendsyssel for det kommende salgsarbejde og den økonomiske støtte til udgivelsen.

Sidst, men ikke mindst, en stor hyldest til alle forfatterne for jeres fine bidrag.

Scroll to Top