Han Herred Bogen 2009

Han Herred Bogen 2009. Omslag: Gunnar Nielsen – initiativtager til Lokalhistorisk Samvirke. Foto: Ejgil BodilsenForord
Styrelsens årsberetning 2007-08

Gunnar Nielsen in memoriam
Af Jens Damsgaard

Alfreds rutebil
Af Anders Tinggaard

Et alkovemord i Røgild
Af Dorthe Vuust Skall

Små træk fra barndommen på Vilsbæk
Af Jens Olesen

Erindringer fra Tranum Skole
Af Gunnar Nielsen

Bedstemors og Bedstefars husmandssted på Nørre Skovsgaard
Af Helen Jepsen

Oscar Fønns på Vanggaarden
Af Maren Lis Risager

Kirkeklokken har ringet over Aggersborg i 400 år
Af Verner Bruhn

Livet på Øslev Vestergaard 1947-58
Af Kristian Holm Nielsen

Aagaard – fra Roulund til Møller 1848-2008
Af Ingvard Jakobsen

Han Herred var hjemsted for den første landsparekasse i Jylland
Af Ejgil Bodilsen

Strandfogeder ved Kollerup og Hjortdal Len
Af Rita Rendow

Modstandsmand og digter – om Marius Borregaard
Af Bent Rolighed

Fri menighed i 125 år – om Klim Valgmenighed 1883-2008
Af Ejgil Bodilsen

Vester Thorup i 1940’erne
Af Jens Jørgen Winther Sønderhaven

Skal man bruge Motorvogn?
Af Jens Madsen Bernhard Schilder

Vor dialekt – på hannæsmål
Af Aksel Førby

Fiskerne
Af Ingvard Jakobsen

Madkunst der fortæller historier – Wassim Hallal
Af Ejgil Bodilsen

Det Gamle Album
Billeder fra Han Herreds 23 sogne

Årets gang i Han Herred 2007-08
Af Ejgil Bodilsen

Liv i Lokalhistorien
Årets gang i Lokalhistorisk Samvirke ved Ejgil Bodilsen

Træf Han Herred 2008
Af Hans »Brøndborer« Kristensen

Årets gang i de lokalhistoriske foreninger m.v.
Af foreningernes formænd/kontaktpersoner

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
Adresser, telefonnumre m.v.

 

Han Herred Bogen 2009
14. udgave af Han Herreds lokalhistoriske årbog er på gaden

Han Herred Bogen 2009 er igen en spændende rejse i både fortid og nutid, hvor vi besøger alle hjørner af Han Herred og også kommer vidt omkring rent emnemæssigt.

Rejsen begynder på Øland, og ved købmandsgården i Vesterby stiger vi på Alfreds rutebil, som tager os med på en længere tur over Tranum til Fjerritslev. Sønnen Anders Tinggaard fortæller historien om den kendte rutebilejer, som på sin daglige tur kunne komme ud for lidt af hvert – såsom at købe en ny kjole med hjem til en dame på ruten.

Inden vi forlader det østligste Han Herred, bliver vi indviklet i en 160 år gammel mordsag fra Røgild. Dorthe Vuust Skall har påtaget sig at samle sagsakterne, så vi får forklaringen på, hvorfor – og under hvilke omstændigheder – ungkarl Johannes Larsen møder op hos gårdmand Peder Christensen Østerrøgild med ondt i sinde.

Jens Olesen beretter om sin opvækst i et husmandshjem på Vilsbæk. Blandt mange fint erindrede episoder får vi historien om en uheldig vandgang i kanalen på 12-års fødselsdagen i 1940 samt en temmelig usædvanlig togrejse til Dybvad.

Gunnar Nielsen, der var initiativtager til Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred i 1994 og døde i sommeren 2008, beretter om sin skoletid i Tranum Skole, som dengang var opdelt i en østre og en vestre skolebygning og med to højst forskellige lærere.

Herfra fortsætter vi til Nørre Skovsgaard, hvor Helen Jepsen med en stor detaljerigdom fortæller om sin mors forældres husmandssted. Ud over et smukt portræt af bedsteforældrene tegner hun et nøjagtigt billede af hverdagsliv, indretning og interiør, så man ser det hele lyslevende for sig.

Han Herred har altid haft sine originaler – eller særlinge, som de også blev kaldt. En af disse var Oscar Fønss på Vanggaarden i Haverslev Sogn. Maren Lis Risager, hvis familie overtog Vanggaarden efter Fønss, fortæller om denne usædvanlige proprietær, der kom fra Fyn og medbragte en meget speciel hjørnesofa og nogle sære skikke, såsom at fange frøer, som en forskræmt husholderske derefter blev sat til at tilberede.

Før rejsen går videre til Vester Han Herred får vi et lille mellemspil fra Verner Bruhn, der giver os historien om den mere end 400-årige kirkeklokke i Aggersborg. Preben Bilds klokke fra 1601 er helt unik, da den er en af de få kirkeklokker i Danmark, som i inskriptionen bærer både årstal og dato.

Hvordan kom landbruget på fode igen efter krigen, og hvordan var det at overtage en gammel, forsømt gård i 1947 med det formål at få en moderne bedrift ud af det? Herom beretter Kristian Holm Nielsen, der i næsten 40 år drev Øslev Vestergaard og ved siden af tog aktivt del i samfundslivet.

Ingvard Jakobsen afslutter i år trilogien om Aagaard, der gennem århundrederne har været en af de betydeligste herregårde nord for Limfjorden. Vi er nu nået frem til 1848, hvor gården er under udstykning og overtages af den initiativrige, senere hofjægermester Carl Emil Roulund, som også ses blandt stifterne af Han Herreds Landboforening og Han Herreders Sparekasse en halv snes år senere.

Landboforeningen og sparekassen, der lagde grunden til en tiltrængt modernisering og effektivisering af landbruget, er klare eksempler på Roulunds fremsynethed. Ejgil Bodilsen giver i anledning af 150-året for sparekassens etablering et billede af udviklingen gennem de første årtier og nævner desuden en række vigtige årstal frem mod fusionen med Fjerritslev Bank til Egnsbank Han Herred i 1992.

Vi tager nu ud til havet for at stifte bekendtskab med skiftende strandfogeder ved Kollerup og Hjortdal Len. Aksel Søndergaard var en af disse, og datteren Rita Rendow har samlet en mosaik af erindringer, avisudklip og faktaoplysninger til dokumentation af denne vigtige, men ikke just økonomisk indbringende, funktion i det danske samfund.

Bent Rolighed, der er kendt for sin fine streg i både ord og billeder, tegner denne gang et portræt af modstandsmanden Marius Borregaard fra Klim. Borregaard var også digter og kunne i usædvanlig grad sætte ord på selv den mest uigennemsigtige situation, som da han blev arresteret af tyskerne i november 1944 og senere sendt til fangenskab i Frøslevlejren frem til befrielsen i maj året efter.

Klim Valgmenighedskirke fylder 125 år og er årets kirke i Han Herred Bogen. Men bygningen hører uløseligt sammen med den frie menighed, der siden 1883 har fyldt kirkebænkene, og derfor må beskrivelsen af »Søjjer Kjærk« i Klim nødvendigvis sættes ind i en større sammenhæng, hvor vi får hele baggrunden og udviklingen med.

Jørgen Sønderhaven tager os derefter med på en tur gennem barndommens Vester Thorup. Byen var dengang i 1940’erne en yderst driftig by, hvis handlende, håndværkere og landbrug kunne levere de fleste af lokalsamfundets fornødenheder. Varer udefra fik man leveret med jernbanen, og de daglige nyheder blev udvekslet i slagterens baghus.

Frøstrup fik i 1900 en meget teknisk interesseret og moderne indstillet læge, og i en artikel i bladet »Motor« fra 1906 tager doktor Schilder sig for at beskrive de mange fordele ved at bruge motorvogn frem for hestekøretøj, når man skal rundt til hjemmene. En helt igennem seriøs vurdering, som imidlertid virker lidt morsom i vore dage, eksempelvis når Schilder anfører om sin nyanskaffede bil: »Naar man er ankommen til Patienten, behøves der ingen til at passe paa den saaledes som paa Hesten.«

På det nordlige Hannæs findes i dag en aktiv dialektgruppe, som med jævne mellemrum mødes for at udveksle ord og vendinger og indsamle beretninger. Dette arbejde har inspireret Frøstrup-drengen Aksel Førby til at skrive et lille digt, som også har fået plads i årbogen.

Vi er nu nået til vejs ende på rejsen gennem det langstrakte Han Herred og slutter med både en gammel og en ny historie fra Sydhannæs. Med inspiration fra Hans Kirks »Fiskerne« fortæller Ingvard Jakobsen om en række Harboøre-familier, som slog sig ned ved Amtoft i sidste halvdel af 1800-tallet og fik stor betydning for egens forenings- og kirkeliv. Således var adskillige af fiskerne med i dannelsen af Klim Frimenighed, der med tiden fik filialkirke i Vesløs.

Årets kunstner er mesterkokken Wassim Hallal, der slog sine folder som en aktiv fodbolddreng i Vesløs og med sine 28 år allerede hører hjemme i landets absolutte kokkeelite. Senest har han været køkkenchef i Århus, og i artiklen får vi et levende indtryk af, hvordan det er altafgørende for Wassim at give sine gæster en oplevelse for alle sanser.

Traditionen tro indeholder den lokalhistoriske årbog også »Det Gamle Album« med billeder, der er indsamlet af sognegrupperne i alle Han Herreds 23 sogne. Herefter følger »Årets gang i Han Herred« med klip fra de lokale aviser i 2007-08, og bogen slutter med årsberetninger fra Lokalhistorisk Samvirke og de tilsluttede foreninger.

Bag Han Herred Bogen står et trofast redaktionsudvalg, bestående af Susanne Hjorth Hansen, Brovst, Ellen Helvind, Fjerritslev, Gudrun Kappel, Svinkløv, Gudrun Kaspersen, Frøstrup, Anna Gudrun Ogstrup, Tingskoven, Heinrich Tegtmejer, Øster Svenstrup, Ingvard Jakobsen, Øsløs, Bente Kristensen, Øland, og Ejgil Bodilsen, Fjerritslev, med de tre sidstnævnte som redaktører.

Scroll to Top