Han Herred Bogen 2006

Han Herred Bogen 2006 - 11. årgang af den lokalhistoriske årbog for øster og Vester Han Herred. Omslag: Nedkastningspladsen på Thorup Fjordholme. Foto: Ejgil BodilsenForord · 7
Årsberetning 2004-05 fra
styrelsen for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Introduktion · 10
Af redaktionen

Vi havde jo også frikvarter · 11
Af Aksel Førby

Da John og Yoko kom forbi i den strenge vinter 1969-70 · 25
Af Kaj Sekkelund

Hilsen til Jarl · 40
Af Bent Rolighed

Plejebarn i Fjerritslev i 1930’erne og 1940’erne · 52
Af Helge Ejvind Larsen

Chr. Thomsen
– et halvt århundrede som sognerådsformand i Hjortdal · 65
Af Agnes Borregaard

Hvordan jeg blev hanning · 82
Af Povl Foersom

Sognefogeden · 93
Af Tage Møller

Et langt liv med biler i Skovsgaard · 99
Af Kjeld Eriksen

Paarup – fra Markedshøj til Hjorthøj · 107
Af Egon Nielsen

En københavner i Brovst · 122
Af Ketty Johansson

Sønder Økse – fordums port til Øland · 132
Af Poul Frederik Kraghede Stillits

Aggersborg Kirke · 147
Af Verner Bruhn

Filtmager i spændingsfeltet mellem tradition og bevægelse · 154
Af Ejgil Bodilsen

Det gamle album · 165
Billeder fra samtlige 23 sognegrupper

Han Herred Bogen 10 år · 177
Af Ragnhild Poulsen

Årets gang i Han Herred · 178
Af Ejgil Bodilsen

Årets gang i Lokalhistorisk Samvirke · 193
Af Ejgil Bodilsen

Årets gang i de lokalhistoriske foreninger · 200
Af foreningernes formænd

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred · 207
Adresser og telefonnumre

 

Introduktion til Han Herred Bogen 2006 – større end nogen sinde!
Den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred spænder vidt – både geografisk, i tid og emnevalg – og 11. årgang er væsentligt forøget i omfang, ikke mindst med flere billeder

Han Herred Bogen er på 10 år blevet hele egnens fælleseje, og 11. årgang følger op på de gode traditioner. Godt og vel endda! For bogen er større end nogen sinde og kommer langt omkring – geografisk fra Tømmerby i vest til Sønder Økse i øst – og tidsmæssigt fra Aggersborg Kirkes tilblivelse i den tidlige middelalder til historien om, da John Lennon og Yoko Ono satte Han Herred på den anden ende i januar 1970. Emnevalget er tilsvarende bredt, men med hovedvægten lagt på de personlige erindringer.

Vi begynder med Aksel Førbys beskrivelse om drengeårene i Tømmerby Skole, fortalt med en god portion humor, respekt og kærlig kritik og ikke mindst stor deltaljerigdom. Hvordan klarer man sig for eksempel ud af en voldsom knibe, når man har været med til at ødelægge skolens yderdør, så gangen næsten morgen står fuld af vand efter nattens regnvejr?

Kaj Sekkelund går tæt på nutiden og gør op med mange af de myter, der stadig verserer om eks-beatlen John Lennons ophold i Vust og Thy. Ud over omfattende læsning af bøger og aviser – herunder Fjerritslev Avis’ reportager om begivenhederne – har forfatteren haft sine kilder lige ved hånden, idet familien Lennon kom og gik hos Kaj Sekkelunds bedsteforældre, som boede i naboejendommen i Ellidsbøl.

Besættelsestiden var temaet for årets “Kend din egn”-udflugt, som fandt sted 4. maj og ganske naturligt er valgt som forsidemotiv på årets udgave af Han Herred Bogen. Bent Rolighed følger sin mundtlige beretning fra busturen op med en skildring af, hvordan det farefulde job med våbenmodtagelse gik for sig, på baggrund af en øjenvidneberetning af Jørgen Jensen. Hvem skulle tro, at en gammel ajlebeholder på Klim Østergaard kunne indeholde et større våbenlager fra de engelske nedkastninger?

Helge Ejvind Larsen bidrager med sin bevægende historie om, hvordan det oplevedes for fire små børn at blive efterladt i Fjerritslev, da forældrene rejste hver til sit i tredivernes kriseår. Selv kom han i pleje hos venlige og yderst retskafne folk – men savnet af et normalt familieliv kunne ikke opvejes af nok så trygge kår.

Vi får også lejlighed til at mindes en af kæmperne på egnen, nemlig gårdejer Chr. Thomsen, som var medlem af Hjortdal Sogneråd i næsten 50 år og heraf beklædte formandsposten i hele 45 år. Datteren Agnes Borregaard har i sin egen høje alder samlet en række avisudklip som brikker til et portræt af en usædvanlig personlighed og fortæller med egne ord om opvæksten i et trygt hjem med åbne døre.

Hvordan går det til, at en sjællænder, bosat på Mols, finder på at slå sig ned i Han Herred? Povl Foersom har nu haft sit liv blandt hanninger i 33 år og fortæller om, hvordan en pludselig indskydelse om en campingtur til Husby i 1972 fik varige følger. Beretningen er præget af stor kærlighed til den egn, som frem for nogen blev hans.

Sognefogeden var en institution, der stod stor respekt om i gamle dage. Peder Mogensen var en af dem. Han virkede i Øster Svenstrup Sogn fra omkring 1850, og oldebarnet Tage Møller har ved hjælp af kildemateriale fra landsarkivet fået klarhed over hans liv og embedsførsel – og sognefogedens betydning generelt.

I efteråret døde en af Skovsgaards mest aktive borgere, karetmagersønnen Tage Jungersen, der blev udlært automekaniker og fik et langt og spændende liv med biler. Ikke mindst de gamle af slagsen, som han forstod at restaurere med kyndig og kærlig hånd. Tidligere på året havde Tage Jungersen og Kjeld Eriksen en god samtale, som heldigvis blev nedskrevet og hermed sætter Tage Jungersen et værdigt minde.

Et af sognerådsformand Chr. Thomsens børnebørn, Egon Nielsen, har taget sig for at beskrive en af Han Herreds små lokaliteter, nemlig Paarup, hvor han selv har sin feriebolig. Paarupgaard var i flere århundreder centrum i dette sydvestlige hjørne af Lerup Sogn, og Egon Nielsen dokumenterer i sin beretning skiftende ejerforhold og udstykninger helt op til vor egen tid.

Endnu en fortælling om en tilflytter får vi i Ketty Johanssons artikel “En københavner i Brovst”, om end historien foregår 100 år tidligere, og at Han Herred i dette tilfælde ikke blev til noget længerevarende ophold. Men spændende er det at høre om læge Sophus Møllers møde med en helt fremmed natur og kultur, selv om han karakteristisk for datidens bedre borgerskab foretrak at pleje omgang med egne standsfæller.

Sønder Økse er som Paarup en lille prik på Han Herred-kortet, men ikke desto mindre porten til et vældigt naturområde, hvor man endnu i 1950’erne kunne løbe på skøjter helt ud til fjorden. Poul Stillits tilbragte sin tidlige ungdom på disse kanter og vender år efter år tilbage. Hans beretning emmer af kærlighed til Sønder Økses natur og den befolkning, som han blev en del af.

Aggersund er den sydlige port til Han Herred, og Verner Bruhn tager os med fra fjorden op til den smukt og ensomt beliggende Aggersborg Kirke, hvis mure har sin egen bevægende historie at fortælle. Skønt herregårdskirke i århundreder gør kirken ikke meget væsen af sig, men fremstår i sin egen enkle skønhed som nærmeste nabo til landets største vikingeborg.

Filtmager Lene Nielsen er årets kunstner i Han Herred Bogen. Selv foretrækker hun dog betegnelsen kunsthåndværker. Lene Nielsen er uddannet af en navnesøster, der er internationalt kendt, og har især kastet sin kærlighed på den tynde uld, som hun forvandler til brugsgenstande med masser af farver. Kun sjældent arbejder hun helt i hvidt, men en bemærkelsesværdig undtagelse gjorde hun, da hun i 2004 færdiggjorde landets vistnok eneste filtede messehagel til brug i Kettrup Kirke.

Traditionen tro omfatter Han Herred Bogen desuden Det Gamle Album med billeder fra samtlige 23 sogne i herredet. Desuden et tilbageblik over årets små og store begivenheder i Han Herred med klip fra de lokale aviser og beretninger fra det meget omfattende lokalhistoriske arbejde med fællesoverskriften “Liv i Lokalhistorien”.

Scroll to Top