Han Herred Bogen 2004

Han Herred Bogen 2004. Omslag: Strandgaarden i Lild Strand fra 1883. Foto: Ejgil BodilsenForord
Styrelsen for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Introduktion
Redaktionen

På vej til skolen
Hans “Brøndborer” Kristensen

P. Westergaard – brændevinsbrænder og hestehandler
Chr. L. Westergaard

Gode dage blandt vustboer
Knud Svendsen

Barndoms- og ungdomsglæder og -vilkår i Glæde
som Egon Vendelbo har oplevet dem
Egon Chr. Pedersen

Vesløs Kirke
Lone Olsen

Lyse dage i Manstrup Friskole
Niels P. Stensvig

Oldtidssten på Aalegaard
E. Laumann Jørgensen

Det stod ikke i avisen – om en henrettelse i Torslev 1762
Ketty Johansson

Nogle gårdmænd og deres slægter i Nørre Økse
Dorthe Vuust Skall

Københavnsk feriebarn i Nørre Bratbjerg 1903-09
Rigmor Holm

Maleren på Bjerget
Ellen Amtoft Gregersen

Med fortiden som drivkraft
100 år med Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
Ingvard Jakobsen

Det Gamle Album
Redaktionen

Ved Han Herred Bogens udgivelse på Bratskov
Ragnhild Poulsen

Årets gang i Han Herred
Ejgil Bodilsen

Årets gang i Lokalhistorisk Samvirke
Styrelse og udvalg

Årets gang i de lokalhistoriske foreninger
Foreningernes formænd

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred
adresser og telefonnumre

Scroll to Top